Sanskritska reč “Asthi” znači “kost”. Asthi dhatu znači koštano tkivo koja daje čvrstu strukturu telu.

Po Ayurvedi rafinisana Meda dhatu (masno tkivo) dodatno se dalje obrađuje sa Asthiagni kako bi se formiralo Asthi dhatu (koštano tkivo) i zubi kao upadhatu (sekundarno tkivo). Mala (otpadni proizvodi) Asthi dhatu su kosa i nokti.

Ishrana koja sadrži elemente Zemlje i Vazduha i probavna vatra (Jatharagni i Asthiagni) grade ovo tkivo. Hrana koja sadrži element Zemlje su zrnevlje, orasi i pasulj. Hrana koja sadrži element Vazduha uglavnom je povrće koje je gorko i oštro (trpko). Jatharagni i Asthiagni moraju biti zdrave da transformišu Meda dhatu u Asthi dhatu.

Zdrava Asthi dhatu ima jak afinitet prema debelom crevu. Debelo crevo je sedište Vata doshe. Bliski odnos između ova dva dela otkriva da su kosti podložne Vata poremećajima. Kada postoji bilo kakav veći problem sa crevima kao što su gasovi ili zatvor, kosti će biti više poroznije (više vazduha) kao što je osteoporoza.