VILEROVA ŽIVA I MRTVA VODA

Voda iz vodovoda je prošla veoma nasilan proces filtriranjem i dodavanja hemikalija kao što su fluor i hlor kako bi se, navodno, ubili bacili. Tako je bespovratno uništena molekularna struktura vode, iako je i dalje po hemijskom sastavu H2O. Kod ...

Read More

KOANDA EFEKAT VODE

Biljke imaju izuzetnu sposobnost da smeštaju običnu vodu u nanoklastere, pa je unos vode iz biljaka u stvari najbolji način da se naš organizam hidrira. Voda se u organizmu restruktuira u nanoklastere u ćelijama tkiva ili kroz prirodno isparavanje. Restruktuiranje ...

Read More

ŠAUBERGEROVA ČAROLIJA VODE

Viktor Šauberger (1885-1958) je poticao iz jedne porodice u kojoj su vekovima svi bili šumari. Bio je veoma samouveren i sklon tumačenju sveta – jednostavno posmatranjem prirodnih fenomena. Prirodu je smatrao savršenom kreacijom. Za vodu je verovao da je krv ...

Read More

VODA KOJA NOSI ŽIVOT

Kada nešto može da se uobličava i energetski samoodržava (tj. vrši u tom cilju metabolizam) – govorimo o životu, zar ne? Upravo to čine molekuli vode. Dakle, život nije nastao iz nekakve “primordijalne organske supe”, već je život energetski impuls ...

Read More

DREVNE REZONANTNE PIRAMIDE

Geometrijska forma Platonovih solida koji rezoniraju u skladu sa energetskim talasima koji dolaze iz svemira možda je i tajna zbog koje postoji velika piramida u Gizi, koja je zapravo polovina oktaedra i sposobna je da rezonira sa torzionim poljem zemlje. ...

Read More

PLATONOVA GEOMETRIJA VODE

Sa otkrićem geometrijske strukture vode čitava nauka najnaprednijeg tehnotronskog dvadesetog veka našla se u poziciji da se vrati Platonovim razmišljanjima o vodi i svemiru od pre dve hiljade godina. A Platon nije svet sagledavao putem periodnog sistema elemenata (koju je ...

Read More

MOĆ ENERGIZOVANE VODE

Dakle, kada se kaže da bez vode nema života, to je istina, ali ne nosi svaka voda energiju neophodnu za život. Džordž Merkl je dao najjednostavniju definiciju života – uskladištena energija. Voda ima izuzetno svojstvo ne samo po tome što ...

Read More

TAJNA VODE

U naučnim krugovima danas se često čuju kovanice “čudo prirode” ili “tajna prirode”. Ali priroda ne stvara ni čuda ni tajne. Njene kreacije su čuda i tajne samo za one koji su lažnom edukacijom jednostavno sklonjeni s pravog istraživačkog puta. ...

Read More

PRIČA O KOSMIČKIM ZAKONIMA

Prirodni, Univerzalni kosmički zakoni određuju uspeh i sreću. Ko im se protivi, protivi se sebi i svom blagostanju. U univerzumu, kao i u našem svetu, postoji savršen sklad i red, a njegovi obrasci i zakonitosti su očituju kroz događanja koja ...

Read More

PRIČA O SOPSTVENOM KRSTU

Pre nego što ti pošalje Krst koji ćeš da nosiš, Bog ga je pogledao svojim premudrim očima, Pregledao svojom božanskom logikom, Ispunio svojom bezmernom pravednošću, Zagrejao ga svojom bezgraničnom ljubavlju, Izvagao ga svojim brižnim rukama da slučajno nije teži nego ...

Read More