Svaki kancer i srodno oboljenje nastaje kao intenzivni stresni sindrom. Akutno i dramatično psiho-biloško stanje intenzivnog stresa, gde postoji inhibicija emocija i njihove verbalizacije, može biti uzročnik specifičnih stanja ili bolesti, ukoliko ne dođe do razrešenja tog emocionalnog konflikta. Konflikt-šok manifestuje se simultano na tri nivoa: psihi, mozgu i organu.

Odnos između ključnih događaja emotivne traume u psihi, ciljnih delova mozga gde se formira fokus i odnosnih organa gde se konflikt manifestuje nastao je kao posledica čovekove evolutivne adaptacije na stres.

Kada neočekivano iskusimo emotivni stres, počinje da radi program za hitne popravke – biološki konflikt program. Taj program ima za cilj da se osoba povrati u normalno stanje.

Na primer: Majka gleda kako njeno dete doživljava težak udes. Evolutivno je predviđeno da bebe lakše preživljavaju kada dobiju dodatnu količinu mIeka. Prema tome, majčin biološki program za konflikte pokušava da stimuliše proizvodnju mleka uvećavanjem broja ćelija mlečnih žlezda.

Ukoliko je majka desnoruka, ovakav konflikt će odmah dovesti do pojave fokalne promene u određenom delu njene desne polovine mozga, koja je u vezi sa levom dojkom. Kada je detetu ponovo dobro, nastaje proces razrešenja konflikta i nije više potrebna dodatna količina mIeka.

Majka dobija benigni oblik tuberkuloze u toj dojci, koja putem TBC bacila uništava višak ćelija u dojci. Međutim, ukoliko nedostaje mycrobacteria koja je neophodna za ovaj proces, onda taj deo dojke može kalcifikovati i ostaje prisutan u tom organu kao latentni tumor.

Isti proces se odvija kod životinja. Ovca čije jagnje pojede vuk sklona je da razvije rak sise. Na kojoj strani će biti, zavisi od toga da li je ovca desnonoga ili levonoga. No, ovca najčešće rešava ovaj konflikt tako što rađa još jedno jagnje.