Emocije koje doživljavamo su u suštini telesni fenomeni…u svojoj osnovi to je protok, kretanje uzbuđenja, odnosno životne energije u telu. Ako postoji zastoj, blokada kretanja energije nastaje oklop. Oklop podrazumeva da postoji segmentacija tela. Telo u oklopu nije “udruženo” u izražavanju jednog osećanja, već je “izdeljeno”. Jedna snažna emocija neće biti doživljena punom snagom, zato što je energetski tok, koji leži u osnovi, isprekidan i blokiran. Do nekih delova tela energetski talas i ne doseže. Obično su ti delovi – oni sa smanjenom osetljivošću – kao da ih osoba ne doživljava kao svoje, ili su ti delovi tela obično hladni.

Neki autori smatraju da osnovni energetski tok kreće od dna kičme prema glavi i od glave napred na dole. Formiranje oklopa podrazumeva da nastaje prstenasta segmentacija, energetska “izdeljenost” tela. Moćan energetski sistem postaje razdeljen u poprečne prstenove, koji su pod pravim uglom u odnosu na kičmu.

Postoji sedam takvih segmenata, koji su povezani u blokiranju određenih emocionalnih ekspresija: 
1. okularni (očni) segment, 
2. oralni (usni), 
3. cervikalni (vratni), 
4. torakalni (grudni), 
5. dijafragmalni (solarni)
6. abdominalni (stomačni) i 
7. pelvični (karlični) segment.

Prvi prsten oklopa je okularni segmet. U ovom području nalazimo stezanje i nepokretnost gotovo svih mišića očnih jabučica, kapaka, čela, suznih žlezda, lobanje i skalpa. U njemu se taloži strah!

Drugi segmet je oralni i obuhvata sve mišiće brade, ždrela i potiljačne mišiće, uključujući mišiće oko usta i vilice. Njegova zadržana emocija je gnev.

Treći segmet, cervikalni, obuhvata uglavnom mišiće vrata i jezika, a sam segment zadržava emociju razdražljivosti.

Četvrti segment, torakalni, obuhvata međurebarne mišiće, velike grudne i ramene mišiće, srce, ruke i šake. Njegove prateće emocije su smeh, tuga i strast.

Peti segment je dijafragmalan, obuhvata dijafragmu i organe koji leže ispod nje. Zadržana emocija je bes.

Šesti, abdominalni segment, obuhvata stomak i njegove organe, a na leđima donje delove mišića koji idu duž kičme. Ovde se talože ljutnja i neprijateljstvo.

Sedmi segment je karlični i obuhvata gotovo sve mišiće karlice, karlične organe, noge i stopala. Zadržava emociju uzbuđenja i zadovoljstva.

Oklopni segment obuhvata one organe i mišićne grupe koje su u međusobno funkcionalnom kontaktu i udruženo deluju tokom emocionalne ekspresije. Takođe su udruženi u blokiranju emocija.

Segmentiranost je vrlo slična sa rasporedom čakri. Neki terapeuti svoj rad baziraju upravo prateći redosled čakri, ali suština je da oklop podrazumeva energetsku segmentaciju i “podeljenost” tela. Telo nije jedinstveno i spontano u emocionalnom izražavanju. Njegov oklopni sistem “propušta” onoliko emocionalnog života i podnosi energetski nivo na koji se “podesio” tokom razvoja.

Klijent doživljava emocije intenzitetom koji je “usaglašen” sa njegovim oklopom. Sve što je preko naviknutog nivoa uzburkava i uznemirava oklopni sistem koji nastoji da očuva status quo i šalje anksioznost kao upozorenje. Zadatak terapeuta je da podrži klijenta da istražuje blokade u telu i kreće se ka njihovom oslobađanju.