LEČENJE FREKVENCIJAMA

Što se tiče Rajfovog lečenja frekvencijama, danas se mogu kupiti mali aparati napravljeni su za kućnu upotrebu, od lečenja do relaksacije. Problem je koliko su oni zaista tačni, jer su mnogi proizvodjači koristili različite frekvencije za iste bolesti, nabadajući pravu ...

Read More

RAJF I OTKRIĆA VEĆ VIĐENOG

Kasnih 1950-ih godina neki nezavisni istraživači, ne znajući nista o Rajfovom radu, izneli su dokaz da je rak infektivna virusna bolest i da se “kancer ne sastoji samo od tumornog tkiva”. Opisali su to kao bolest prouzrokovanu nekim mikro-organizmom u ...

Read More

RAJFOVA BORBA

Najeminentniji lekari SAD priredili su 1931. godine banket za Rajfa pod nazivom: “Kraj svih bolesti”, a Rajf je dobio počasnu titulu doktora. Univerzitet Južne Kalifonije imenovao je 1934. Specijalni medicinski istraživački komitet da nadgleda tretman koji je sprovodio Rajf. Dovedeno ...

Read More

RAJFOVA SMRTONOSNA NAPRAVA

Rojal Rajmond Rajf je tako dokazao postojanje pleomorfizma, odnosno potvrdio je nalaze Pjera Bešama (Pierre Béchamp 1816-1908) koji je prvi tvrdio da postoje mikroorganizmi koji u svom životnom ciklusu menjaju oblik. Proslavljeni Luj Paster, koji je od Bešama preuzeo mnoge ...

Read More

PRIČA O ROJALU RAJFU

Priča koju ćete ovde pročitati otkriva koliko je tragična sudbina umnih ljudi, koji izmisle nešto epohalno što čitavom čovečanstvu donosi dobrobit i zdravlje, ali je nažalost, interes krupnog kapitala, uvek na suprotnoj strani. Rojal Rejmond Rajf je rođen 1888.godine. Ovaj ...

Read More

PULSER VS ZAPPER

Pulser je uređaj Boba Becka, a Zapper je uređaj Hulde Clark. Ta dva uređaja su potpuno različita i rade na potpuno različite načine i deluju na različite stvari u telu. Nažalost, mnogi ljudi ih mešaju. Fokus Pulsera je čišćenje krvi ...

Read More

RADOVI HULDE KLARK

Gospođa Dr. Hulda Regerh Clark, američki biofizičar i fiziolog, koristeći se Rajfovim istraživanjima, predstavila je hipotezu da su paraziti uzrok mnogih lakših pa i najtežih oboljenja. Paraziti danas egzistiraju u ljudima u svim razvojnim stadijumima bolesti, ali školska medicina iz ...

Read More

PROTOKOL BOBA BEKA

Bob Bek je (umro 2002.), dakle, napravio mašinu koja pomoću veoma slabe električne struje praktično ubija sve mikrobe u krvi, osim onog u kanceroznoj ćeliji. Po njegovoj zamisli, oslobađanjem organizma velikog broja mikroba, imuni sistem izuzetno ojača tako da može ...

Read More

UBIJANJE KANCEROGENOG MIKROBA

Postoje četiri načina da se leči kancer: 1. Ubijanjem kanceroznih ćelija; 2. Ubijanjem mikroba unutar kancerozne ćelije; 3. Jačanjem imunog sistema tako da on ubije kanceroznu ćeliju (navede je na apoptozu); 4. Preobraćanjem mikroba unutar ćelije u mikrob “u hibernaciji” ...

Read More