KANCEROGENI MIKROB

Za savremene nezavisne istraživače kancera ostala je samo zagonetka kako je mikroorganizam dospeo u kancerogenu ćeliju, odnosno da li se u njoj stvorio (u anaerobnim uslovima) ili je ušao kroz oslabljenu ćelijsku membranu. Ali, činjenica je da se on može ...

Read More

POREMEĆAJ PROTOKA ELEKTRONA U ĆELIJI

Kako nastaje bolest? Ukoliko se dotok elektrona prekine, prekida se i Krebsov ciklus i “lanac transporta elektrona” (ETC). Tako se prekida stvaranje ATP molekula pa se mitohondrija (ćelijska baterija) ne puni i to predstavlja kritično stanje za ćeliju. Ali, čim ...

Read More

ELEKTROMEDICINA

Elektromedicina je nauka koja predstavlja primenu elektriciteta u lečenju bolesti. Elektromedicina ima dugu istoriju u borbi sa kancerom. Veoma efikasan način trenutnog ubijanja kancera je mašina Rojala Rejmonda Rajfa koja deluje radio talasima sa određenim frekvencijama i praktično uništava sve ...

Read More

KVANTNA BIOPSIHOLOGIJA

Zakoni kvantne mehanike omogućavaju stabilnost sveta na nuklearnom, atomskom i molekularnom nivou. Međutim, mikroskopske dimenzije ne predstavljaju glavni preduslov za važenje i primenu kvantne mehanike. Glavni preduslov je da u sistemu postoje dalekosežne sile, ali sa ograničenom frekvencijom, čime se ...

Read More

KVANTNA MEDICINA

Kvantna medicina je naučna grana koja spaja najsavremenija dostignuća biofizike i kvantne fizike sa otkrićem koherentnog elektromagnetnog polja organizma. Reč je o holističkoj metodi, koja posmatra čoveka kao celinu, kao (ne)sklad tela, psihe i okoline i koja je potpomognuta modernom ...

Read More

KVANTNA ANALIZA

Da bismo živeli zdravo, neophodno je da poznajemo svoj organizam, znamo kako funkcioniše, šta mu je neophodno za održavanje i da se zdravo hranimo. Kvantna analiza otkriva informacije o psihofizičkom stanju organizma koje mogu da ukažu na neka oboljenja mnogo ...

Read More

KVANTNA DIJAGNOSTIKA I PREGLED

Kvantni magnetni analizator je uređaj savremene tehnologije koji koristi naučna dostignuća u oblasti kvantne medicine. Za samo jedan minut možete dobiti veoma precizne rezultate 40 vitalnih funkcija organizma, svih organskih sistema i preko 300 parametara. Dobijate informacije o zdravstvenom stanju ...

Read More

KVANTNI REZONANTNI MAGNETNI ANALIZATOR

Kvantna medicina je spoj više nauka: medicine, kvantne fizike, hemije, biologije i informacione tehnologije. Ovo je nauka 21. veka, a njen nagli uspeh je potpomognut razvojem kompjutera i povećanjem njihove moći obrade velikih količina podataka. Dijagnostika u ovoj grani medicine ...

Read More

KVANTNI BIO-MAGNETNI ANALIZATOR

Ljudsko se telo sastoji od velikog broja ćelija koje neprekidno rastu, razvijaju se, diferenciraju, regenerišu se i umiru, ali se i neprestano obnavljaju kroz sopstvenu deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u jednoj minuti, a krvne ćelije se obnavljaju oko 100 miliona u jednoj minuti.

Read More