KANCER I BUDVIG DIJETA

Nemački biohemičar i farmakolog doktorka Johana Budvig godinama je smatrana za vrhunskog evropskog naučnika u istraživanju raka. Umrla je 2003. u 95 godini života. Sedam puta je bila nominovana za Nobelovu nagradu. Možete već pretpostaviti zašto je nije dobila. Njen ...

Read More

KANCER I TERAPIJA VITAMINOM C I SODOM BIKARBONOM

Ovaj protokol stvara mineralni askorbat (soli), verziju vitamina C koji se prilično razlikuje od normalnog vitamina C, koji je napravljen kao askorbinska kiselina. Mineralni askorbati kao sodijum askorbat, kalijum askorbat, kalcijum askorbat itd., mnogo su efektivniji i ćelija ih više ...

Read More

KANCER I TRETMAN SODOM BIKARBONOM

Najveći problem farmakobiznisa je kada se pojavi lek koji se ne može patentirati i koji je previše jeftin. To je slučaj sa terapijom koju sprovodi dr Tulio Simonćini, onkolog iz Rima koji koristi sodu bikarbonu. Po njemu, soda bikarbona je ...

Read More

MIKROELEMENTI

Mikronutrijenti deluju u procesu “potpaljivanja fabrike” na jednoj veoma preciznoj podeli zaduženja, prosto – oni rade timski i samo efekat njihovog zajedničkog delovanja je adekvatna energetska potpala ćelijske fabrike. Ovaj proces je doktor Rath definisao kao sinergijsko delovanje mikronutrijenata. Ovaj ...

Read More

TRETMAN MATIJASA RATA

Optimalan proces energetskog protoka veoma je precizno određen biološkim programom kojim je obuhvaćena svaka ćelija. Doktor Matthias Rath, na osnovu svojih proučavanja, ističe da se unos energije mora vršiti na dva nivoa: prvi nivo energetski priprema ćelijsku “fabriku” za unos ...

Read More

ELEKTROBIOHEMIJA BOLESTI

Život je posledica složenog elektro-bio-hemijskog procesa koji se odigrava u čitavom organizmu i svakoj ćeliji. Ovaj proces je na ćelijskom nivou tačno programiran za svaku ćeliju. Sve ćelije u organizmu zato moraju biti solidarne i precizno odrađivati ono što im ...

Read More