PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI

Pored toga što emocije predstavljaju subjektivni doživljaj i subjektivnu reakciju na spoljašnje ili unutrašnje okolnosti, emocije se sastoje i od telesnih reakcija. Bez tela, odnosno bez telesnih promena ne bi ni bilo emocija. Zamislite šta bi bio strah bez svih onih telesnih senzacija koje se jave kada se uplašimo.

Read More

FASCIJA….

Fascija je tanka ovojnica koja prožima celo naše telo. U početku našeg embrionalnog razvoja, u oplođenom jajašcu razvijaju se tzv. zametni listići koji formiraju endoderm, mezoderm i ektoderm. Ti zametni listići su zapravo fascije iz kojih se kasnije razvijaju svi ...

Read More

TELESNA PSIHOTERAPIJA

Nekima će sam naziv zvučati paradoksalno, kako psihoterapija može biti telesna? Kakve veze imaju psiha i telo? Telesna psihoterapija je zajednički naziv za veliki broj psihoterapijskih modaliteta koji se bave psihoterapijom usmerenom na telo. U Telesnoj psihoterapiji pored verbalnog kanala ...

Read More

BLOKIRANE EMOCIJE

Emocije koje doživljavamo su u suštini telesni fenomeni…u svojoj osnovi to je protok, kretanje uzbuđenja, odnosno životne energije u telu. Ako postoji zastoj, blokada kretanja energije nastaje oklop. Oklop podrazumeva da postoji segmentacija tela. Telo u oklopu nije “udruženo” u ...

Read More

PSIHOSOMATSKA DIJAGNOSTIKA

Psihoterapeutska metoda traganja za konfliktima pomaže ljudima da osveste svoje podsvesne konflikte koji leže u pozadini svih psihosomatskih stanja, nesvesnih reakcija i mnogobrojnih bolesti. Traganje za samim uzrokom problema, tj. iz kog dela naše životne priče taj konflikt potiče, vodi ...

Read More

LEČENJE BOLESTI

Održavanje života je ontogenetski princip na kome počiva čitava evolucija. Sve je u stalnom stvaranju i održavanju. Tako svaki složen organizam kao što je i ljudski nakon što je pretrpeo neko oštećenje nastoji sam da se zaleči. Ako se bol ...

Read More

ANATOMIJA BOLESTI

Većina bolesti su biološka korespodencija između dela mozga koji kontroliše određeni organ i ćelija tog organa koje reaguju na određeni bioloski konflikt čiji je program stvorio mozak. U trenutku emotivne traume, nešto kao kratak spoj se desi u određenom delu ...

Read More

FAZE BOLESTI

Čitav organizam pravilno funkcioniše samo ako se adekvatno napaja energijom i to se reguliše sistemom napajanja koji radi u dve faze, a promenu faze rada (uključivanje i isključivanje) vrši autonomni nervni sistem koji je u medicinskoj literaturi zbog toga podeljen u dva dela i nazvan simpatički i parasimpatički, a radi se zapravo o jedinstvenom sistemu.

Read More

NASTANAK BOLESTI

U procesu nastanka oboljenja aktivno učestvuje mozak i to na neki način kao medijator između psihe (zapravo uobličene energije), preko određenog regiona u mozgu i organa na kome se manifestuje bolest. A glavni okidač koji pokreće ovakav program u mozgu, ...

Read More

KONFLIKT NAPUŠTANJA

Emocionalni Konflikt: Napuštanje Ovaj konflikt je najčešće dijagnostikovan konflikt u zapadnom svetu. Osnovni značaj koji nosi ovaj konflikt je napustiti, ostaviti nekoga, ne želeti više brinuti o njemu. Nastaje između prve i treće godine života. Nasleđuje se od roditelja suprotnog ...

Read More