KONFLIKT ODBIJANJA

Emocionalni Konflikt: Odbijanje (Nepriznavanje) Ovaj konflikt je jedan od “prvih životnih konflikta” (stvara se od začeća do kraja prve godine života); radi se o deci koja nisu ili nisu dovoljno bila “željena“ u porodici; najklasičniji primer je kada roditelji priželjkuju ...

Read More

KONFLIKT PONIŽENJA

Emocionalni konflikt: Poniženje Kod ovog konflikta osoba ima osećaj tereta, težine koju nosi i vrlo često se javlja bol u ramenima ili kičmi i uglavnom imaju „teške noge“ i probleme sa venama. Vene su uglavnom povezane sa majkom. Takođe mogu ...

Read More

KONFLIKTI

Emocionalni konflikti nastaju u ranom detinjstvu, odnosno od rođenja do sedme godine života, dok se ne oformi tipologija karaktera ličnosti. Skoro svakodnevno se u toku života dogodi da probudimo te konflikte, te nesvesno stavljamo određene psihološke maske. Što je konflikt ...

Read More

PSIHOLOŠKE MASKE – II deo

Maske često nastaju kao produkt uviđanja neke naše slabosti i potrebe da tu slabost zamenimo nečim boljim. Za razliku od lica koje svoju suštinu imaju u nama samima, maska nastaje kao veštačka tvorevina, bez materijala koji postoji u nama, nešto ...

Read More

PSIHOLOŠKE MASKE I deo

Hteli da priznamo ili ne, imamo maske. One nam služe da se uključimo u društvo, ostavimo utisak, “preživimo” komunikaciju sa drugima. Zato, zagledajmo se u svoje unutrašnje ogledalo! 1. Antipatična osoba Takvu osobu lako je prepoznati po neotesanoj sklonosti da ...

Read More