FASCIJA….

Fascija je tanka ovojnica koja prožima celo naše telo. U početku našeg embrionalnog razvoja, u oplođenom jajašcu razvijaju se tzv. zametni listići koji formiraju endoderm, mezoderm i ektoderm. Ti zametni listići su zapravo fascije iz kojih se kasnije razvijaju svi ...

Read More

TELESNA PSIHOTERAPIJA

Nekima će sam naziv zvučati paradoksalno, kako psihoterapija može biti telesna? Kakve veze imaju psiha i telo? Telesna psihoterapija je zajednički naziv za veliki broj psihoterapijskih modaliteta koji se bave psihoterapijom usmerenom na telo. U Telesnoj psihoterapiji pored verbalnog kanala ...

Read More

BLOKIRANE EMOCIJE

Emocije koje doživljavamo su u suštini telesni fenomeni…u svojoj osnovi to je protok, kretanje uzbuđenja, odnosno životne energije u telu. Ako postoji zastoj, blokada kretanja energije nastaje oklop. Oklop podrazumeva da postoji segmentacija tela. Telo u oklopu nije “udruženo” u ...

Read More

KONFLIKT NAPUŠTANJA

Emocionalni Konflikt: Napuštanje Ovaj konflikt je najčešće dijagnostikovan konflikt u zapadnom svetu. Osnovni značaj koji nosi ovaj konflikt je napustiti, ostaviti nekoga, ne želeti više brinuti o njemu. Nastaje između prve i treće godine života. Nasleđuje se od roditelja suprotnog ...

Read More

KONFLIKT ODBIJANJA

Emocionalni Konflikt: Odbijanje (Nepriznavanje) Ovaj konflikt je jedan od “prvih životnih konflikta” (stvara se od začeća do kraja prve godine života); radi se o deci koja nisu ili nisu dovoljno bila “željena“ u porodici; najklasičniji primer je kada roditelji priželjkuju ...

Read More

KONFLIKT PONIŽENJA

Emocionalni konflikt: Poniženje Kod ovog konflikta osoba ima osećaj tereta, težine koju nosi i vrlo često se javlja bol u ramenima ili kičmi i uglavnom imaju „teške noge“ i probleme sa venama. Vene su uglavnom povezane sa majkom. Takođe mogu ...

Read More

KONFLIKTI

Emocionalni konflikti nastaju u ranom detinjstvu, odnosno od rođenja do sedme godine života, dok se ne oformi tipologija karaktera ličnosti. Skoro svakodnevno se u toku života dogodi da probudimo te konflikte, te nesvesno stavljamo određene psihološke maske. Što je konflikt ...

Read More

PSIHOLOŠKE MASKE – II deo

Maske često nastaju kao produkt uviđanja neke naše slabosti i potrebe da tu slabost zamenimo nečim boljim. Za razliku od lica koje svoju suštinu imaju u nama samima, maska nastaje kao veštačka tvorevina, bez materijala koji postoji u nama, nešto ...

Read More

PSIHOLOŠKE MASKE I deo

Hteli da priznamo ili ne, imamo maske. One nam služe da se uključimo u društvo, ostavimo utisak, “preživimo” komunikaciju sa drugima. Zato, zagledajmo se u svoje unutrašnje ogledalo! 1. Antipatična osoba Takvu osobu lako je prepoznati po neotesanoj sklonosti da ...

Read More