OSVESTITE SVOJE KONFLIKTE

Glavni zadatak u lečenju svakog oblika bolesti je da se otkrije početno iskustvo emocionalne traume i da se dobro utvrdi da li je taj šok izlečen ili je lečenje u toku. U mnogim slučajevima on će se sam izlečiti i ...

Read More

ISCELJENJE POSLE STRESA

Početak stresa ili konflikt-šok iskustva razlikuje se od drugih konflikata koje dnevno doživljavamo. Simpatička faza stvara stalni stres koji dovodi do tendencije da imamo hladne ruke ili noge, nedostatak apetita i gubitak težine, nesanicu i da stalno razmišljamo o sadržaju ...

Read More

BIOLOŠKI KONFLIKT – PROGRAMI

Svaki kancer i srodno oboljenje nastaje kao intenzivni stresni sindrom. Akutno i dramatično psiho-biloško stanje intenzivnog stresa, gde postoji inhibicija emocija i njihove verbalizacije, može biti uzročnik specifičnih stanja ili bolesti, ukoliko ne dođe do razrešenja tog emocionalnog konflikta. Konflikt-šok ...

Read More

AEROBNA VS ANAEROBNA SREDINA

Sve ćelije u organizmu moraju biti solidarne i precizno odrađivati ono što im je biološkim programom naloženo. Po tom programu ćelije se stalno dele i umiru. Ukoliko ove ćelije ispadnu iz programa, one ne prime poruku da je posao završen ...

Read More

ALKALNA VS KISELA SREDINA

Ako krv metabolizmom proizvede mnogo kiselije stanje, onda viškovi te kiselosti moraju negde u organizmu da se odlože. Ako se ovaj nezdrav proces nastavlja godinama, ovi delovi tela (deponije kiseline) postaju previše kiseli i njihove ćelije počinju da umiru. Druge ćelije u pogođenom područiju mogu preživeti, ali postaju nenormalne. One ne odgovaraju na moždane komande i umnožavaju se bez kontrole.

Read More

PROGRAMIRANI OKIDAČI BOLESTI

Kroz život prolazimo kroz razne stresne događaje. Neki od njih mogu ostaviti duboke emocionalne rane, i u zavisnosti od niza faktora, stvoriti predispoziciju za određenu fizičku bolest u budućnosti. Ti događaji nazivaju se „programirajući događaji“. Kako nastavljamo dalje kroz život, ...

Read More

PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI

Pored toga što emocije predstavljaju subjektivni doživljaj i subjektivnu reakciju na spoljašnje ili unutrašnje okolnosti, emocije se sastoje i od telesnih reakcija. Bez tela, odnosno bez telesnih promena ne bi ni bilo emocija. Zamislite šta bi bio strah bez svih onih telesnih senzacija koje se jave kada se uplašimo.

Read More

PSIHOSOMATSKA DIJAGNOSTIKA

Psihoterapeutska metoda traganja za konfliktima pomaže ljudima da osveste svoje podsvesne konflikte koji leže u pozadini svih psihosomatskih stanja, nesvesnih reakcija i mnogobrojnih bolesti. Traganje za samim uzrokom problema, tj. iz kog dela naše životne priče taj konflikt potiče, vodi ...

Read More

LEČENJE BOLESTI

Održavanje života je ontogenetski princip na kome počiva čitava evolucija. Sve je u stalnom stvaranju i održavanju. Tako svaki složen organizam kao što je i ljudski nakon što je pretrpeo neko oštećenje nastoji sam da se zaleči. Ako se bol ...

Read More