U Ayurvedi 5 osnovnih elemenata izražavaju se kroz delovanje 5 čula kod čoveka. Tako postoje 5 organa percepcije koji su kroz 5 funkcija organizma povezani sa 5 organa akcije.

Eter je medijum kroz koji se prenosi zvuk i zato je povezan sa čulom sluha, a uho kao organ percepcije sluha izražava svoje dejstvo preko funkcije govora, tj. usta i glasnih žica kao organa akcije koji proizvode zvuk.

Vazduh je blizak sa čulom dodira, a koža je organ percepcije koji doživljava dodir, dok je šaka, pak organ akcije koji kroz funkciju hvata, daje i prima.

Vatra je element koji se izražava kroz svetlo, toplotu i boje, a pripada joj čulo vida. Oko kao organ percepcije vida vodi čovekov korak i zato je povezano sa stopalom kao organom akcije i funkcijom hoda jer oči daju smer hodu.

Voda je u vezi sa čulom ukusa, a jezik kao perceptorni organ funkcionalno je povezan sa radom genitalija kao organima akcije i funkcijom reprodukcije. Ayurveda razlikuje dva jezika i kaže da osoba koja kontroliše gornji jezik, prirodno kontroliše i donji.

Zemlja je element koji je u odnosu sa čulom mirisa, a funkcionisanje nosa kao organa percepcije mirisa povezano je sa funkcijom ekskrecije i anusom kao organom akcije. Zato osoba koja pati od zatvora slabo diše i njeno čulo mirisa postaje tupo.

Ayurveda nastoji da omogući osobi da svoje telo dovede u harmonični odnos sa svim elementima i kosmičkom svešću!