Prema Ayurvedi ljudsko telo se sastoji od 7 vrsta osnovnih telesnih tkiva (Dhatu) koja održavaju funkcionisanje različitih organa i sistema organa.

Funkcije DHATU:

1. RASA (PLAZMATSKO TKIVO)
– upravlja krvnom plazmom i limfom, svom ekstracelularnom i intersticijalnom tečnošću
– nosi hranljive sastojke i ishranjuje sva ostala tkiva i organe
– održava normalnu funkciju menstruacije (artava) u materici i lučenje mleka (stanya) u mlečnim žlezdama

2. RAKTA (KRVNO TKIVO)
– upravlja elementima krvi i krvnim zrncima
– nosi kiseonik i upravlja oksidacijom u svim tkivima i organima
– održava skeletne mišiće (kandra) i krvne sudove (sira)

3. MAMSA (MIŠIĆNO TKIVO)
– upravlja mišićima, tetivama i kožom
– pokriva i štiti sva tkiva i vitalne organe i pokreće zglobove
– održava glatke mišiće (mayu) i kožu (tvacha)

4. MEDA (MASNO TKIVO)
– upravlja potkožnim masnim tkivom
– podmazuje sva tkiva i organe
– održava potkožno tkivo (vasa) i znojne žlezde (sveda)

5.ASTHI (KOŠTANO TKIVO)
– upravlja kostima i hrskavicom
– daje potporu telesnoj strukturi
– održava zube (danta), nokte (nakha) i kosu (kesha)

6. MAJJA (NERVNO TKIVO)
– upravlja nervima, moždinom, koštanom srži i vezivom
– ispunjava otvore u kostima, povezuje sva ostala tkiva i prenosi senzorne i motorne impulse
– održava nervna vlakna i suzne žlezde (sneha)

7. SHUKRA / ARTAVA (REPRODUKTIVNO TKIVO)
– upravlja polnim organima
– sadrži sastojke svih tkiva i organa i odgovorno je za reprodukciju
– održava polne žlezde, jajnike i testise

Ovih sedam tkiva treba razumeti kroz kružni niz prirodnog i biološkog reda izražavanja. Dhatu se međusobno ishranjuju i transformišu kako bi održavali normalne telesne funkcije različitih tkiva, organa i sistema organa kroz 3 osnovna procesa:
– irigacija (ishrana),
– selekcija (odabir),
– transformacija (pretvaranje)

Svarena hrana čini hranljivu plazmu (Ahara) koja sadrži hranljive materije za sva tkiva i organe i ona se prolaskom kroz svako pojedinačno tkivo, delovanjem probavne vatre (Agni) transformiše i izgrađuje svako naredno tkivo u nizu, a nepotrebni produkti se pretvaraju u otpadne materije (Mala). Tako se rasa transformiše u raktu, koja se dalje pretvara u mamsu, zatim u medu i tako redom u nizu.

Ova tkiva su veoma važna za razvoj, ishranu i odbrambenu moć celog organizma. Neravnoteža dosha neposredno utiče na oštećenja dhatu i sam razvoj bolesti. A ako se jedno tkivo ošteti, ono automatski utiče na sledeće tkivo u nizu