Rajf je koristio K-medijum (doktora A. Kendala) u nameri da izoluje virus raka. Tako je 1932. dobio uzorak tkiva za koji se sumnjalo da je kancerozno, ali početna kultura nije mogla da proizvede virus koji je tražio i koji je već bio uočio. Desilo se sasvim slučajno da je prethodno testirao jednu cev u okviru tubularnog prstena napunjenog argonom, koji je bio aktiviran električnom strujom koju je inače koristio kako bi bombardovao elektronima mikroorganizme.

Dogodilo se da je kancerozna kultura 24 sata ostala u cevi napunjenoj gasom argonom i sa uljučenom strujom. Kada je kulturu stavio pod mikroskop uočio je da se njen izgled promenio. Proučavao je razloge tog fenomena i tako uz nekoliko ponavljanja
otkrio je u polupropusnom filteru crvenkasto- purpurne granule u kulturi. Bio je to “BX” virus kancera koji je on uspeo prvi da izoluje i prečisti. Rajf i njegov asistent su odmah nastavili sa radom da potvrde otkriće. Ponovili su metod 104 puta uzastopno i dobili isti rezulat.

Sledilo je još preko 20 000 neuspelih pokušaja da transformišu normalne ćelije u ćelije raka. Konačno je uspeo. Onda je kreirao uspešno 400 tumora od iste kulture. Sve je dokumentovao filmom, fotografijama i pedantnim beleškama. Ovaj virus nazvao je “Cryptocides primordiales”. Iz beležaka se vidi da je koristio svoj Univerzalni Mikroskop pod uglom prelamanja 12-3/10 stepeni, boje hemijskog prelamanja (refrakcije) – purpurno crvene. Veličina virusa je izuzetno mala. Dužina je 1/15 mikrona, širina 1/20 mikrona. Ni jedan običan mikroskop tog vremena, čak ni do1980. godine nije mogao ovaj virus da učini vidljivim.

Ali, Rajf je otkrio još nešto. Ovaj virus je bio pleomorfan. Tako je Rajf zapisao da se virus kancera pojavljivao u četiri oblika i to su:

1. BX (karcinom)
2. BY (sarkom – veći od BX)
3. Monokokoidne forme u miocitima krvi od preko 90% obolelih od kancera. Ukoliko su pravilno obojene mogu se videti na standardnom mikroskopu.
4. Kritomice pleomorfne gljivice – identične morfološki onima grozdastim i pečurkastim.

Sve ove forme mogle su se, po Rajfu, preobratiti u formu BX u periodu od 36 sati i mogu u eksperimentalnoj životinji proizvesti tipičan tumor sa patologijom neoplastičnog tkiva od koga se opet može izolovati BX mikroorganizam. Kompletan proces je bio ponovljen preko 300 puta sa identičnim pozitivnim rezultatom.