Emocionalni Konflikt: Napuštanje

Ovaj konflikt je najčešće dijagnostikovan konflikt u zapadnom svetu. Osnovni značaj koji nosi ovaj konflikt je napustiti, ostaviti nekoga, ne želeti više brinuti o njemu. Nastaje između prve i treće godine života. Nasleđuje se od roditelja suprotnog pola, a izaziva ga nedostatak afektivnog posvećenja, nedostatak ljubavi koju dete očekuje.

Primeri nastanka ovog konflikta u detinjstvu: kada majka ne dođe na vreme da preuzme dete od bake ili iz obdaništa, ili je zbog rođenja novog deteta u porodici, previše obuzeta novim članom; može se javiti i kada dete mora da bude u bolnici, te je odvojeno od roditelja.

Psiho maska: Zavisnost

Fizički izgled osoba koje pate od ove emocionalnog konflikta karakterišu dugačko telo, pre svega izdužene ruke, hipotoničnost, slabe noge, povijena kičma, mekani zglobovi i viseći ekstremiteti i delovi tela (ramena ili dojke kod žena, npr.)

Karakteristike ovih ljudi su empatičnost, osećaj žrtve, potreba za pažnjom i prisustvom, pre svega za podržavanjem. Imaju poteškoće pri donešenju odluka, kao i teškoće prilikom prihvatanja bilo kog vida napuštanja i odbijanja (kad čuju reč “ne”).

Primarni strah: samoća!