Emocionalni konflikt: Poniženje

Kod ovog konflikta osoba ima osećaj tereta, težine koju nosi i vrlo često se javlja bol u ramenima ili kičmi i uglavnom imaju „teške noge“ i probleme sa venama. Vene su uglavnom povezane sa majkom. Takođe mogu imati i disfunkcije sa grlom, sa jetrom i štitnom žlezdom. S druge strane, ove osobe previše razmišljaju i brinu o drugima oko sebe a manje baš o sebi samima.

Psiho maska: Mazohist.

Veoma često ove osobe imaju višak kilograma i teško da će im pomoći bilo kakva dijeta dok se ne „oslobode“, dok ne osveste svoj konflikt. Njima se roditelji često mešaju u život, ali pre svega majka; ne znaju, prosto, kako da izađu iz začaranog kruga i da se “izvuku” iz takve kontrole.

Upravo zbog prisustva ovog konflikta i same igraju ulogu “majke” svakome. Postavljaju previše obaveza i zadataka samom sebi; svoje afektivne nedostatke kompenzuje sa hranom, stide se erotsko-seksualnih momenata iako su to vrlo senzualne osobe.

Primarni strah: sloboda!