Ljudsko se telo sastoji od velikog broja ćelija koje neprekidno rastu, razvijaju se, diferenciraju, regenerišu se i umiru, ali se i neprestano obnavljaju kroz sopstvenu deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u jednoj minuti, a krvne ćelije se obnavljaju oko 100 miliona u jednoj minuti. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, jezgra atoma elemenata koja stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija i superbrzi elektroni koji se kreću oko jezgra su u neprestanim promenama konstantno emitujući elektromagnetne talase. Signali elektromagnetnih talasa koji se emituju u ljudskom telu oslikavaju specifično stanje ljudskog organizma, a emitovani elektromagnetni talasi se razlikuju u različitim stanjima ljudskog tela i mogu pokazivati manji ili veći disbalans. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo „pročitati“ i stanje našeg organizma. (jer 3-5 godina pre ispoljavanja bolesti na fizičkom nivou dolazi do promena na ćelijskom nivou koje aparat registruje)

Kvantna medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih vanjezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima i konačno promenama u samoj ćeliji i celih organa što dovodi do zdravstvenih problema u kompletnom organizmu. Jednostavno, ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma. Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti.

Kvantni bio-magnetni analizator zdravstvenog stanja je najnoviji izum tehnologije u koji su sjedinjene medicina, elektro-tehnologija, bio-informatika i druge nauke. Izumeo ga je tim medicinskih i kompjuterskih stručnjaka i zasnovan je na nekoliko stotina hiljada kliničkih slučajeva koji su praćeni dugi niz godina. Korišćenjem posebnog senzora koji detektuje slabo magnetno polje našeg tela, stotine informacija vezanih za našu zdravstvenu sliku biće obrađeno za samo nekoliko minuta. Na ovaj način možemo dobiti preventivne informacije kojima možemo regulisati zdravstveno stanje osobe koja se analizira. Metod kvantne bio-magnetne analize je brz i tačan i predstavlja neinvazivni spektralni metod testiranja koji je pogodan za proveru pod-zravstvenog stanja organizma, kao i za poređenje i analizu dejstva lekova i medicinskih proizvoda na organizam.

Aparat vrši analizu 40 glavnih stavki i preko 300 parametara koje uključuju kariovaskularnu analizu, cerbrovaskularnu analizu, stanje kranijalnih živaca, stanje digestivnog sistema, želudac i creva, jetru i žuč, pankreas i debelo crevo, prisustvo masti, šećera i toksina u krvi, funkciju bubrega, pluća i respiratorni trakt, mišićno-ligamentarni i koštano-zglobni sistem, mineralnu gustinu kostiju i reumatizam, vitamine, minerale i gradivne elemente kao što su gvožđe, selen, cink, kalijum i kalcijum, zatim aminokiseline, koenzime i koncentraciju teških metala, alergene, kolagen i stanje kože, endokrini i imunološki sistem, gojaznost, ginekologiju, menstrualni ciklus i dojke, urologiju, prostatu i spermoanalizu, alkalnost tela, akupunkturne kanale, fizičko i mentalno stanje organizma i analizu ukupnog pod-zdravstvenog stanja.

Frekvencije energije slabog magnetnog polja se preko senzora porede sa spektrom frekvencija ćelija, tkiva, organa i sistema organa koji se ispituju kao i sa nutricionističkim indikatorima i rezonancama bolesti koji su zabeleženi u sistemu, a rezultati ove analize se dalje obrađuju u kompjuteru. Na ovaj način se dobija informacija kvantne rezonantne magnetne analize koja daje informacije o bolesti i nutritivnom stanju organizma. Konačno, kompletan test se analizira od strane stručnog lica.

Na primer, kancerogene ćelije su drugačije od normalnih ćelija. Ako je povećana koncentracija kancerogenih ćelija u ljudskom organizmu, rezonanca će izvršiti test i instrument će detektovati signal. Što više kancerogenih ćelija ima u organizmu signal će biti intezivniji a kvantni rezultat teži ka negativnoj vrednosti.

Prednost ovakvog testiranja je brza, bezbolna, pouzdana, udobna, neinvazivna i precizna provera stanja celog organizma, bez štetnih zračenja. A kvantni bio-magnetni analizator registruje promene u elektromagnetnom polju i talasima čoveka, kao i prekid informacija na ćelijskom nivou mnogo pre prve pojave jasnih simptoma.