Kvantna medicina je spoj više nauka: medicine, kvantne fizike, hemije, biologije i informacione tehnologije. Ovo je nauka 21. veka, a njen nagli uspeh je potpomognut razvojem kompjutera i povećanjem njihove moći obrade velikih količina podataka. Dijagnostika u ovoj grani medicine je neinvazivna (bezbolna, ne bode se telo niti koža) i obavlja se uz pomoć specijalne sonde koja se povezuje sa pacijentom.

Kvantna magnetna analiza je najsavremenija tehnologija bazirana na Kvantnoj medicini, koja koristi magnetnu rezonancu (ali bez efekata “zracenja”) i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tela. Pokazavši izvanredne rezultate, Kvantna dijagnostika počela je šire da se primenjuje i danas je dostupna svim ljudima koji vode računa o svom zdravlju.

Emitujući elektromagnetne talase, KVANTNI REZONANTNI MAGNETNI ANALIZATOR prima povratne signale (kvantne) od naših ćelija, od različitih biohemijskih supstanci, mikroorganizama, pa čak i naših osećanja i misli, i pomoću svih tih prikupljenih informacija izgrađuje kompletnu sliku o stanju u kome se čovek nalazi.

Baza podataka ovakvih aparata, u sebi sadrži memorisane informacije o nekoliko hiljada tačno određenih vibracijskih stanja naših organa, hormona, enzima, amino kiselina, vitamina, minerala i tkiva, i čak stanje akupunktirnih meridijana.

Prema saznanjima kvantne fizike, svaki organizam je skup elektromagnetnih vibracija, na koje negativno utiču razni faktori – stresan život, traume i tragedije, život u zagađenoj sredini, neadekvatna i nepravilna ishrana, manjak fizičkih aktivnosti, izloženost velikom elektromagnetnom zračenju, jaki lekovi i sl. što se manifestuje kroz simptome poremećenog elektromagnetnog polja a najčešći su – loše spavanje, slab ili pojačan apetit, neodređeni bolovi, česte promene raspoloženja, slabljenje otpornosti organizma i imuniteta, česte prehlade i virusne infekcije, slabost organizma, bezvoljnost, nedostatak energije i sl.

Vrlo brzo možemo dobiti veoma precizne rezultate 40 vitalnih funkcija organizma, svih organskih sistema i preko 300 parametara. Dobijamo informacije o zdravstvenom stanju našeg organizma i 3-5 godina pre nego sto se bolest i ispolji, jer na nivou ćelija dolazi do promena koje aparat registruje.

Te informacije koje dobijamo ovakvom analizom su izuzetno značajne za preventivu i očuvanje zdravlja. Rezultati testa sa KVANTNIM REZONANTNIM MAGNETNIM ANALIZATOROM su naučne reference koje nas precizno upućuju na šta da obratimo pažnju i u kom smeru da poboljšamo naše zdravlje ili nam mogu ukazati kod kog lekara da odemo radi eventualnog specijalističkog pregleda. A nadoknadom minerala i vitamina koji su nam deficitarni, promenom načina ishrane, redovnom fizičkom aktivnosti i kretanjem značajno možemo uticati na poboljšanje našeg zdravstvenog stanja što se može registrovati kontrolnim testiranjem na aparatu.

Ovaj aparat je potpuno bezbedan, bez kontraindikacija, i mogu ga koristiti sve osobe i deca.