Što se tiče Rajfovog lečenja frekvencijama, danas se mogu kupiti mali aparati napravljeni su za kućnu upotrebu, od lečenja do relaksacije. Problem je koliko su oni zaista tačni, jer su mnogi proizvodjači koristili različite frekvencije za iste bolesti, nabadajući pravu oscilaciju. Da bi frekvenca bila ubitačna za mikroorganizam ona se najčešće koristi u harmoniji sa nekoliko talasnih dužina koje su usklađene i definisane za svaki pojedinačni mikrob i naravno svaki organizam.

Kako je originalna dokumentacija Rajfa uništena, mnogi su pokušali da prepisivanjem i istraživanjem iz raznih izvora dođu do tačnog broja. Koliko je ko uspeo, pitanje je. Zato korišćenje ovih aparata koji se prodaju kao Rajfova tehnologija, ide na sopstvenu odgovornost. (Ali, i kada koristite mobilni telefon, vi ga koristite na sopstvenu odgovornost, zar ne? Mada vam to niko nije rekao.)

Doktor Robert P. Staford, koji je radio sa Rajfovom originalnom mašinom u periodu od 1957 do 1963. uspeo je da napravi neku listu frekvencija koje su možda i najpribližnije onima koje je Rajf razotkrio kao ubitačne (MOR).

Frekvencije za neke bolesti u Hz:
1. Tetanus 120
2. Gonoreja 712
3. Stafilokoke 728
4. Streptokoke 880
5. Tuberkuloza 1552
6. Tifus 1862
7. Sarkom (sve vrste) 2008
8. Karcinom (sve vrste) 2128

Mnogi ljudi koriste osnovne frekvencije koje ovi aparati nude (464/465, 727/728, 784/786/787, 880) u svakoj sesiji, jer se one odnose na brojna patogena stanja koja se često ponovo aktiviraju kao, na primer, virus gripa.

Ipak, glavna dostignuća Rajfovih istraživanja i te kako se koriste u eksperimentalne svrhe i to uglavnom za vojne potrebe.