Jedna od najinteligentnijih terapija za ubijanje kancera je terapija koja uspeva da kanceroznoj ćeliji doturi informaciju da se sama ubije. To je terapija sa jedinjenjem Poly MVA.

Normalna ljudska ćelija je aerobna (troši kiseonik) i održava normalan električni protok u ćeliji (ATP 36), vibrira i prima poruke. Tako dobija i poruku za apopotozu.
Kancerozna ćelija ima nizak nivo potrošnje kiseonika (anaerobna je) i veoma nizak protok električne energije (oko 1 ATP). Ova ćelija ne prima poruke i nije u stanju da izvrši apopotozu. Naprotiv, nekontrolisano se umnožava.

Poly MVA je jedinjenje koje se preko krvi ili digestivnim putem ubacuje u organizam i njega konzumiraju sve ćelije i normalne i kancerozne. Poly MVA je jedinstvena formula hranjivog sastojka koji sadrži mešavinu Paladijuma i alfa lipoidnih kiselina (LAPd), vitamin B1, B2 i B12, Formilmetionin, Acetil cistin i tragove Molibdena, Rodijuma i Rutenijuma.

Poly MVA formulu je izmislio doktor Meril Garnet, biohemičar i istraživač raka. On se bavio biologijom, hemijom i električnim inženjeringom. Ovako objedinjeno znanje mu je pomoglo da inženjerski reši problem kako uništiti anaerobne ćelije raka.

Kada se ova solucija ubaci u ćeliju ona menja električni potencijal povećanjem naelektrisanja DNK u ćeliji. Praktično se u DNK ubacuje jedan elektron i otvaraju se strujni putevi ka mitohondriji (ćelijskoj bateriji). Poly MVA lako prolazi kroz membranu normalne ćelije i kancerozne ćelije.
Kada Poly MVA uđe u normalnu ćeliju isporučuje električnu struju mitohondriji koja je dalje redistribuira kroz ćeliju preko postojećih električnih puteva. Kako se struja redistribuira , na zdravoj ćeliji ne nastaju nikakva oštećenja.

Kada Poly MVA uđe u kanceroznu ćeliju, takođe isporučuje struju mitohondriji. Ali kanceroznoj ćeliji nedostaju električne putanje koje su neophodne da bi dalje redistribuirala struju kao zdrava ćelija. Tako se navala električne struje, koja ne može dalje da se redistribuira, zadržava u mitohondriji i oštećuje je. To podstiče oslobađanje “citohroma c” i to je prvi korak u programiranom procesu odumiranja ćelije (apoptozi). Naime, tada se aktiviraju enzimi “caspase-3” koji pritiskaju zidove ćelijske membrane iznutra i ona puca. Tako je kancerozna ćelija uništena.

Ova terapija nikada se ne kombinuje sa drugim terapijama. Solucija Poly MVA prolazi i kroz moždano krvnu barijeru u slučaju tumora mozga i kroz koštanu srž kad je u pitanju akutna limfocitina leukemija. Zato se mora voditi računa o maksimalnim dozama određenih hranjivih sastojaka u toku terapije.

Tada se ne smeju davati alfa lipoidne kiseline, ni multivitamini kao dodaci. Ono što se konzumira sa hranom, kažu, nije problem. I dnevni unos vitamina C se ograničava na 250 mg na dan. I tu se traži ograničenje multivitamina. Vitamin C iz hrane, takođe, nije problem.