Mandala je zapravo krug i sve što je okruglo sa središnjom tačkom je Mandala. Središnja tačka u Mandali spolja šalje svetlost raznih boja i likova. Što je više ta struktura u ravnoteži, tj. kako je gore tako je i dole, kako je levo tako je i desno, to je Mandala savršenija.

Mandalu možemo videti bilo gde, u Univerzumu u vidu Galaksije koja kruži oko svog središnjeg centra, ili čak i Beskonačni Svemir, koji kruži oko svog velikog jezgra, i koji čitavu Beskonačnost neprekidno napaja toplotom i svetlošću. Možemo je videti u prirodi kroz prekrasne cvetove, kao Sunce sa svojim sjajem, ljudsko oko je takođe jedna Mandala…

Vrlo lepe Mandale može da nacrta ljudska ruka. Mandale na čoveka i njegovu dušu utiču vrlo pozitivno. Taj savršeni red po čitavoj slici sa nekim ciljem ili početkom u sredini jednostavno predstavlja nešto savršeno, lepo i opuštajuće za oči i um. Oči se odmore, um se umiri, a u mislima nastane red, ravnoteža i sklad. Sve to ima utjecaj na vašu buduću koncentraciju, odlučivanje, osjećanje i djelovanje. Svaka Mandala širi svoju energiju. Neke su lekovite, druge te energetski jačaju ili ti daju moć ljubavi, opraštanja, i postavljaju ponovno u savršeni red.

Svaka Mandala se sastoji iz središnje tačke i oko nje se šire likovi u obliku zvezda, koje su kod istočnih majstora sa 8 krakova a prema spolja sa 16 ili čak 64 krakova. Ponekad su izrađene po drugačijoj strukturi, kao na primjer sa 6, 12, 24 i 48 krakova pa zajedno sa jezgrom predstavljaju 49 tačaka. Znači Centralna tačka i 48 Krugova koji se okreću oko svog jezgra čini 49. Čovek ima 7 Čakri ili 7 Energetskih centara i svaki u sebi uključuje osobine preostalih 6. Dakle, ukupni zbir 7 x 7 = 49.

Isto tako imamo 7 dana u nedelji, 7 osnovnih tonova… U Mandali opet ima veliku važnost broj 12, tako imamo 12 meseci, 12 nebeskih znakova, 12 apostola. Trenutno se nalazimo u fotonskom pojasu koji prolazimo kroz 12 ciklusa do ponovnog kruga. Ovaj put se zove Zodijak, koji je podeljen u 12 znakova. U fotonskom pojasu brzina zvezda oko Središnjeg centra se vrlo povećava. Jedan od znakova traje nešto više od 2.100 godina, tako da je ceo put Galaksije oko Središnjeg centra traje nešto manje od 26.000 godina. Tih 12 znakova takođe imaju svoja imena i trenutno se nalazimo u Eri Vodolije!