Glavni zadatak u lečenju svakog oblika bolesti je da se otkrije početno iskustvo emocionalne traume i da se dobro utvrdi da li je taj šok izlečen ili je lečenje u toku. U mnogim slučajevima on će se sam izlečiti i pacijent boluje samo od posledica faze izlečenja.

Recimo, neko je možda izgubio posao ali je sada započeo zadovoljavajući hobi ili novi posao. Kao post efekat, može nastati tumor koji postepeno postane uspavan ili se vremenom dezintegriše. Polovina tumora koji su otkriveni za vreme rutinske medicinske pretrage su stari ili bezopasni, a to znači uspavani ili kalcificirani.

Moguće je i da je prvobitni konflikt još uvek aktivan ili možda postoji neki drugi konflikt. Sa obzirom da to ne znamo, moramo da uđemo duboko u svaki slučaj da bi otkrili početni izvorni konflikt ili bilo koje druge konflikte. Treba prvo da se vratimo unazad, posebno jednu do dve godine pre no što je naš problem počeo i da analiziramo svoju emotivnu istoriju za vreme ovog problema, kao i pre i nego što je konflikt nastao.

Ukoliko još uvek imamo snažnu emotivnu reakciju kada otkrijemo sadržaj konflikta, onda možemo biti sigurni da on nije razrešen. Ukoliko je moguće, najbolje je da ga razrešimo na prirodan način.

Recimo, ako je konflikt prouzrokovan gubitkom partnera, onda treba naći nekog novog. Ako ste izgubili dete, ponovo možete ostati trudni (rak prestaje da raste posle trećeg meseca, jer trudnoća ima prioritet) ili možete usvojiti dete.

Međutim, dobijanje deteta, nalaženje partnera ili kućnog ljubimca nije ono sto leči, već pre svega to što imamo šansu da se suočimo sa našim gubitkom, da ga prihvatimo i da nastavimo sa svojim životom. Ko to ne može da učini, neće dobiti ništa dobro od nalaženja novog partnera, kućnog ljubimca ili dobijanja deteta. Ali, i ovakvim osobama dobar terapeut može pomoći.

Osvestiti konflikt je upravo ključ, prisetiti se onog što je potisnuto ili zaboravljeno, preživeti i ponovo iskusiti ceo emotivni doživljaj. Tada dolazi do ponovnog kratkog spoja (switch) ali ovaj put konflikt iz podsvesti izbija na površnu svesti, kao da ste uneli svetlo u mrak.

Tada nastaje olakšanje, kao da ste skinuli neki teret sa svog tela, a u stvari ste skinuli bolest, tj. program koji upravlja vašom sudbinom! Ovaj momenat bude propraćen nekim čulnim signalom koji obično ni ne opazimo: izdahom, ili nas iznenada zasvrbi nos ili neko kine, padom olovke ili nekog predmeta, ili se oglasi sirena automobila…

Osvestite svoje konflikte, ne dozvolite da oni odlučuju o vašoj sudbini. Rešite konflikte svoje dece pre nego što postanu biološki programi koji će se kad-tad aktivirati…