Pre nekih 2.500 godina Lao Ce je govorio o četiri kardinalne veštine i objasnio da kada ih primenjujemo kao način življenja, mi spoznamo i pristupamo istini univerzuma.

Ove četiri veštine ne predstavljaju spoljašnju dogmu, već deo naše originalne prirode – njihovim praktikovanjem, mi se poravnavamo sa Izvorom i pristupamo moćima koje Energija Izvora poseduje. Prema učenjima Lao Cea, četiri kardinalne veštine prestavljaju najsigurniji način da napustimo navike i izgovore, i povežemo se sa našom originalnom prirodom. Što je više vaš život u hramoniji sa ove četiri veštine, to ste manje kontrolisani od strane nekompromisnog ega.

1. Prva kardinalna veština: Poštovanje za sav život

Prva kardinalna veština se manifestuje u vašem svakodnevnom životu kao bezuslovna ljubav i poštovanje za sva bića u kreaciji. Ovo uključuje i to da činite svesni trud da volite i poštujete sebe, kao i da uklonite sav kriticizam i osudu. Shvatite da ste vi deo Boga, i obzirom da morate biti onakvi kakvo je ono od čega ste došli, vas je lako voleti, vredni ste ljubavi, i imate božije osobine. Afirmišite ovo što češće možete, jer kada sebe vidite na načine ljubavi, nemate ništa osim ljubavi da šaljete od sebe. A što više volite druge, to vam manje trebaju stari izgovori i obrasci razmišljanja, pogotovo oni vezani za krivljenje drugih.

2. Druga kardinalna veština: Prirodna iskrenost

Ova veština menifestuje sebe kao iskrenost, jednostavnost, i vernost; i sumirana je u popularnoj mudroj uzrečici: Budi iskrena prema sebi. Koristiti izgovor kako bi objasnili zašto vaš život ne funkcioniše na nivou na kojem biste vi hteli, ne znači da ste iskreni prema sebi – kada ste potpuno iskreni i otvoreni, izgovorima nema ni traga. Ova druga veština obuhvata življenje života koji reflektuje izbore koji dolaze iz poštovanja i ljubavi prema vašoj sopstvenoj prirodi. Učinite istinu vašim najvažnijim atributom. Živite ono što pričate; drugim rečima, postanite iskreni u svemu što pričate i radite. Ako vam je ovo veliki izazov, zastanite na momenat i afirmišite: Više ne moram da budem neiskrena, i nepoštena. Ovo je ono ko sam, i ovako se osećam. Kada znate i verujete sebi, vi takođe poznajete i verujete Božanstvu koje vas je stvorilo. Ako živite iz iskrenosti, poštenja, i vernosti prema pozivima vašeg duha, nikada nećete ni imati priliku da koristite izgovore.

3. Treća kardinalna veština: Nežnost

Ova veština personifikuje jedan od mojih omiljenih i najčešće korišćenih izreka: Kada imate izbor da budete u pravu ili da budete prijatni, uvek izaberite prijatni. Toliko mnogo vaših starih navika razmišljanja i njihovih izgovora koje poseduju, dolaze iz potrebe da dokažete svima kako ste vi u pravu, a drugi nisu. Kada praktikujete ovu treću veštinu, vi eliminišete konflikte koji rezultiraju vašom potrebom da objašnjavate zašto ste upravu. Ova veština se manifestuje kao nežnost, obzirnost prema drugima, i osetljivost na duhovnu istinu.

Nežnost implicira da više nemate snažanu želju, isnpirisanu egom, da dominirate ili kontrolišete druge, što vam omogućava da se pokrenete u ritmu univerzuma. Vi sarađujete sa njim, poput surfera koji se vozi na talasima, umesto da pokušava da ih nadjača. Nežnost znači da prihvatate ljude takve kakvi su, umesto da insistirate da budu kao vi. Dok praktikujete ovakav način života, krivica nestaje, i vi uživate u mirnom svetu.

4. Četvrta kardinalna veština: Podrška

Ova veština se manifestuje u vašem životu kao služenje drugima bez ikakvog očekivanja nagrade. Još jednom ponvaljam, kada sebe naučite da se opustite u duhu davanja, pomaganja, ili ljubavi, vi se ponašate kao što se Bog ponaša. Dok razmišljate o mnogim izgovorima koji su dominirali vašim životom, pažljivo ih pogledajte – videćete da su svi fokusirani na ego: Ja ne mogu ovo da uradim, Ja sm prezauzeta, i preplašena, Ja nisam dovoljno vredna, Niko mi neće pomoći, Ja sam prestara za ovo, Ja sam preumorna za ovo. A sada zamislite da svu tu pažnju premestite sa sebe i da pitate univerzalni um Kako ja mogu služiti? Kada to učinite, poruka koju šaljete je sledeća: Ne razmišljam o sebi, i šta mogu ili ne mogu imati. Vaša namera je da učinite a se neko drugi oseća dobro.

Najveća radost dolazi od služenja i davanja, i zato zamenite svoju naviku fokusiranja izričito na sebe i šta je vaša korist u svemu tome. Kada učinite promenu da podržavate druge u vašem životu, bez da očekujete išta za uzvrat, razmišljaćete manje o tome šta vi želite i naćićete utehu I radost u aktu davanja i služenja.

Četiri kardinalne veštine su mapa ka jednostavnoj istini univerzuma. Da poštujemo sav život, da živimo sa prirodnom iskrenošću, da praktikujemo nežnost, i da služimo drugima, znači da udvostručujemo energiju koja je ispunjena onim od čega smo i sami potekli.