Kineski seljak i njegov sin od sve imovine imali su samo jednu kobilu. Nekom prilikom kobila im je pobegla i njihov komšija je došao i rekao im:
– Kakva užasna stvar, da vam kobila pobegne.
Seljak je na to odgovorio:
– Ne znam da li je loša ili dobra, takav je život.

Sledećeg dana kobila se vratila i sa sobom dovela čitav čopor divljih konja. Komšije su se okupili i rekli:
– Kakva velika sreća. Tvoja kobila ti je dovela toliko drugih konja. Sada si bogat čovek.
A seljak je na to odgovorio:
– Teško je reći da li je to dobro ili zlo. To je život.

Seljakov sin je hteo da ukroti konje i zajahao je jednog. Ali konj ga je zbacio , on je slomio nogu i ostao hrom. Komšije su rekli seljaku:
– Užasno je to što ti se desilo. Tvoj sin da ostane bogalj.
Seljak je odgovorio:
– Ja ne znam da li je to zlo ili dobro. To je život.

Uskoro su vojnici došli u selo i mobilisali za rat sve sposobne mlade ljude i uzeli su komšijinog sina, ali seljakovog nisu, jer je bio hrom. Tada je komšija rekao:
– Možda više nikada neću videti svog sina. Ali ti si srećan, tvoj sin je pošteđen.
Seljak je opet odgovorio:
– Ja ne znam da li je to dobro ili zlo. TO JE ŽIVOT.