Priča koju ćete ovde pročitati otkriva koliko je tragična sudbina umnih ljudi, koji izmisle nešto epohalno što čitavom čovečanstvu donosi dobrobit i zdravlje, ali je nažalost, interes krupnog kapitala, uvek na suprotnoj strani.

Rojal Rejmond Rajf je rođen 1888.godine. Ovaj genijalni naučnik i izumitelj bio je veoma široko obrazovan, ali i samouk. Njegova radoznalost je bilaizuzetna, a genijalnost i skromnost, kao posledica potpune odanosti radu, nalikovale su osobinama koje je imao i Nikola Tesla. I njegova sudbina, kao i sudbina njegovih pronalazaka identična je sa onim što se dogodilo Tesli. Nažalost, objica su imala bliski susret sa globalnom oligarhijom kojoj su njihovi pronalasci mogli da ugroze profit.

Rajf je razvio tehnologiju koja se i danas koristi u optici, elektronici, radiohemiji, biohemiji, balistici, aviotehnici i medicini. Može se reći da je Rajf rodonačelnik bioelektrične medicine. Za života je primio brojne nagrade i priznanja. Radio je za Zeiss optiku, sarađivao sa američkom vladom, sa najuglednijim američkim naučnicima i lekarima, kao i sa nekoliko privatnih dobrotvora koji su ga finansirali. Najznačajniji je bio milioner Henri Timkin.

Znanja iz potpuno različitih oblasti omogućila su mu da ih povezuje pa je nalazio rešenja za mnoge probleme koje usko usmereni naučnici nisu mogli da reše. I ne samo to. Mnoge ideje je sam realizovao, jer je bio i vešt konstruktor. Tako je izmislio i napravio heterodinamični ultraljubičasti mikroskop, mikrodisektor i mikromanipulator za potrebe biologije, biohemije i medicine.

Za vreme Prvog svetskog rata Rajf je služio u mornarici SAD i imao je zadatak da istražuje rad u stranim laboratorijama. Verovatno je Rajf ideje za svoje kasnije istraživanje našao u nekim od nemačkih laboratorija, mada se to u njegovoj biografiji nigde ne pominje. Nemci su u to vreme, poznato je, u mnogim tehnologijama išli daleko ispred ostalih država.

Nakon dva svetska rata ova nacija potpuno je ekonomski i nacionalno razorena, a najveći umovi kao i naučna dostignuća, krišom su prebačeni u SAD. To je osnova na kojoj se razvijala kasnije američka savremana nauka i tehnika, a Novi Svet koji je stvorila globalna bankarska oligarhija pod ideološkom kapom rimokatoličke crkve i koji je od početka planiran da se razvija kao imperija dobio je tako neophodan intelektualni kapital.

Do 1929. godine talentovani Rajf je završio rad na tada najvećem mikroskopu za mikroorganizme. Njegov mikroskop je uvećavao čak 17 000 puta, za razliku od tada korišćenih koji su uvećavali 2000 puta. To je bio ogroman napredak pa je Rajf bio u stanju da u svojoj laboratoriji u San Dijegu vidi mikroorganizme koje do tada niko nije video. Rajf je nastavio svoj rad i do 1933. je sklopio mikroskop koji je imao uvećanje tada neverovatnih 60 000 puta. Nazvao ga je Univerzalni Mikroskop i bio je sastavljen od 5.682 različitih delova. Sve do 1980. ovaj mikroskop je bio jedini na kome se moglo dobiti takvo uvećanje.

Da bi mikrorganizam bio vidljiv pod mikroskopom on je morao da bude bojen anilinom koji je otrovan. To bi virus trenutno ubilo tako da se on pod mikroskopom mogao videti samo mrtav ili mumificiran. Ali, Rajf je ovaj problem rešio tako što je virus bojio svetlom i tako je uspeo da ga vidi u svim njegovim aktivnostima. Tako je Rajf prvi počeo da koristi “rezonantnu svetlosnu tehnologiju” za svoj mikroskop.

Naime, kako se atomi u molekulu drže zajedno zahvaljujući energetskoj kovalentnoj vezi, oni imaju sopstvenu elektromagnetnu oscilaciju. Ne postoje dve vrste molekula koji imaju istu elektromagnetnu frekvenciju odnosno energetsku oznaku.

Rajf je brižljivo identifikovao individualne spektroskopske karakteristike za svaki mikrob koristeći prorez kao dodatak spektroskopu. Onda je polako okretao blok kvarcnih prizmi da fokusira svetlo jedne talasne dužine na mikroorganizam koji je razgledao. Ova talasna dužina bi bila izabrana jer je bila rezonantna sa određenom spektroskopski označenom oscilacijom mikroba i imajući u vidu utvrđenu činjenicu da svaki molekul oscilira sopstvenom različitom frekvencijom, a rezonanca pojačava svetlo.

Virusi su tako bojeni frekvencijom svetla kao kada se boje podešavaju na televizoru. Rajf je osvetlio mikrobe (obično viruse ili bakterije) sa dve različite talasne dužine istog ultraljubičastog svetla frekvencijom koja je rezonantna sa spektralnom oznakom mikroba. Dva talasa su proizvela interferencu kada su se spojila. Ova interferenca je bio treći duži talas koji je pao na vidljivi deo elektrognetnog spektruma.

Ono sto je do tada blo nevidljio na svetlu, iznenada je postalo vidljivo u bljesku svetla kada bi bilo izloženo frekvencijama boja koje se odbijaju sa njihovih sopstvenih različitih spektroskopskih frekvencija. Tada je Rajf bio jedini čovek na svetu koji je mogao da vidi najsićušnije i do tada nevidljive žive organizme kako se kreću naseljavajući tkiva.

Tako je 1932. otkrio virus humanog kancera. Video ga je živog, kako u promenjenim okolnostima, nakon delovanja kancerogenih supstanci i on počinje da menja svoj oblik i tako transformisan deluje na normalne ćelije pretvarajući ih u kancerogene.