Tražio sam SNAGU…
I Bog mi je dao Poteškoće koje su me osnažile.

Tražio sam MUDROST…
I Bog mi je dao Probleme koje treba rešiti.

Tražio sam BOGASTVO…
I Bog mi je dao Mozak i telo da mogu raditi.

Tražio sam HRABROST…
I Bog mi je dao Prepreke keje je trebalo savladati.

Trazio sam LJUBAV…
I Bog mi je dao Ljude kojima je trebalo pomoći.

Tražio sam USLUGE…
I Bog mi je dao Prilike.

“NIŠTA NISAM DOBIO OD ONOGA STO SAM TRAŽIO…
ALI DOBIO SAM SVE ŠTO MI JE TREBALO.”