1. Kako je gore, tako je dole.

2. Spoljašnje je slično unutrašnjem.

3. Slično privlači slično.

4. Počnite da obraćate pažnju na ono što se dešava oko vas i unutar vas.

5. Ako nešto primećujete u okruženju i to izaziva kod vas određene misli i emocije, znači da to je prisutno u vama; morate da naučite iz te situacije neku lekciju.

6. Ako vam se nešto ne sviđa kod drugih, znači da je to prisutno u vama.

7. Ako nešto izbegavate, znači da se iza toga krije bol ili strah.

8. Kada radite nešto, budite prisutni u onome što radite.

9. Kada ste upali u neku situaciju, budite prisutni u tome što se dešava. Ako imate želju da pobegnete, posmatrajte kako to radite.

10. Kada ste postupili kako ste postupili, ne krivite sebe, već proanalizirajte sve što se događalo pre, za vreme i posle, uključujući i vaše misli, osjećanja i predosjećaje, i izvucite iz te situacije lekciju.

11. Situacije se rađaju ili se privlače vašim mislima i blokovima.

12. Naši blokovi, to je ono što moramo da naučimo i razumemo u ovom svetu.

13. Ako upadate u jednu te istu situaciju ili stalno bolujete, znači da prolazite neku lekciju. Šta morate da shvatite iz te situacije?

14. Vi ste uzrok toga, što vam se dešava.

15. Ne pokušavajte da promenite svet ili ljude oko sebe, prvo promenite sebe. Kada se vi promenite i ljudi oko vas će se promeniti, a promeniće se i svet.

16. Ako već govorite sebi i ljudima iz okruženja da ste se promenili, znači da se niste uopšte promenili, to je maska.

17. Ako govorite sebi i ljudima iz okruženja da je sve u redu u nekom području vašeg života, znači da je tamo totalni nered. To govori maska. Upravo tu treba pre svega da se pažljivo zagledate.

18. Nemojte da posmatrate savet ili ponuđenu pomoć kao nagoveštaj za vaše nedostatke i nesposobnosti da sami rešavate probleme.

19. Kada nemate nešto, što želite da imate, znači da vi to ili ne želite ili nemate stvarnu nameru da to imate. Da bi dobili nešto određeno, budite jasni, šta želite. Naučite da brušite kristal misli.

20. Nikada ne razmišljajte o tome, da ljudi mogu nešto da vam daju ili da želite od njih nešto da dobijete. Na taj način, gubite privlačnost.

21. Zaboravite na težnju da budete jaki. Stvarna snaga leži u ljubavi i pažnji prema sebi i okruženju.

22. Muškarac postaje slobodan i sposoban da deluje, kada žena, koja ga voli, odustane od pokušaja da ga poseduje.

23. Mislite o tome šta želite da imate, a ne o tome šta ne želite.

24. Blagostanje ne dolazi zbog toga, što vam se ne sviđa da živite u nestašici.

25. Vaša pažnja je kanal kojim teče energija za ishranu misli. Iza misli sledi kreativna energija.

26. Negativne emocije ne donose ono što želite, one donose samo ono što ne želite.

27. Mašta i fantazija pokazuju vam vaš potencijal.

28. Imaginacija izlazi izvan ograničenja i spolja oslobađa vaš potencijal.

29. Ako stalno ponavljate sebi, zašto ne možete da imate predmet svojih snova, nikada ga nećete dobiti. Počnite da govorite zašto možete da imate ono što želite.

30. Ne posmatrajte novac i materijalne stvari sa stanovišta zadovoljenja sopstvenih potreba, već kao instrumente za samospoznaju, potpunije samoizražavanje i realizaciju svojih potencijala.

31. Ako ne možete da poverujete u mogućnost nečega, nikada to nećete imati.

32. Ovladavanje blagostanjem nije toliko važno, kao ovladavanje procesom njegovog stvaranja.

33. Naučite da stvarate blagostanje u svom životu – to je proces vašeg rasta.

34. Vi ste došli u ovaj svijet da proširite svoju svijest i steknete iskustvo…