Kroz život prolazimo kroz razne stresne događaje. Neki od njih mogu ostaviti duboke emocionalne rane, i u zavisnosti od niza faktora, stvoriti predispoziciju za određenu fizičku bolest u budućnosti.

Ti događaji nazivaju se „programirajući događaji“. Kako nastavljamo dalje kroz život, na svom životnom putu dešavaju se neke nove stresne situacije ili nove traume koje mogu biti „triger“ ili okidač za bolest koja je već ranije isprogramirana. Kada se jednom taj „okidajući“ dogaćaj desi, on se obrađuje od strane podsvesnog mozga i „program“ se prebacuje na korespondirajući deo tela. Programirajući događaj ne mora nužno biti iz našeg života, već nam može biti prenet od strane roditelja, a nekada i iz prethodnih generacija.

PRIMER: Žena sa kancerom leve dojke. Rodila je dvoje dece od kojih prvo dete strada sa 5 godina u saobraćajnoj nesreći. Naravno da je ona skrhana od bola, i želi da je njeno dete živo, a pošto u evolutivnom smislu produkcija mleka za dete znači preživljavanje, tako njen biološki sukob preko podsvesnog mozga vrši stimulaciju mlečnih žlezdi koje se blago uvećavaju u pokušaju da proizvedu mleko.

Biološki, leva dojka predstavlja emocionalni konflikt vezan za gnezdo-decu, za razliku od desne koja je vezana za gnezdo-partnera. Sada, ako je majka dešnjak, u desnoj hemisferi njenog mozga nastaće konfliktni fokus ili jako mali koncentrični krugovi koji se mogu zabeležiti putem skenera, i to na delu mozga koji korespondira sa dojkama, tj. levom dojkom. Pošto je ovoj majci ostalo još jedno dete, ona je nekakvu utehu pronašla u njemu, te se ovaj emocionalni konflikt nije odmah razvio u patologiju, već je samo ostao zabeležen kao program.

Drugo dete.. sin, raste i sklapa brak… snaja je trudna i ona sa radošću očekuje da postane baka. Međutim beba umire ubrzo nakon porođaja i ona ponovo preživljava sličnu dramu gubitka koju je preživljavala pre tačno nekih 25 godina. Čak vrlo često postoji i precizna numerološka korespodencija između ovakva dva stresna događaja. I sada ovaj novi događaj postaje okidač za program, te se kod nje nakon par meseci dijagnostikuje kancer leve dojke.

Psihoterapeutska metoda traganja za konfliktima pomaže ljudima da osveste svoje podsvesne konflikte i programe koji leže u pozadini svih psihosomatskih stanja, nesvesnih reakcija i mnogobrojnih bolesti, čime se dolazi do izlečenja!

Konsultacije iz Psihosomatske dijagnostike možete zakazati u alcor centru ili se direktno javiti u inbox radi rezervacije termina.