Gospođa Dr. Hulda Regerh Clark, američki biofizičar i fiziolog, koristeći se Rajfovim istraživanjima, predstavila je hipotezu da su paraziti uzrok mnogih lakših pa i najtežih oboljenja. Paraziti danas egzistiraju u ljudima u svim razvojnim stadijumima bolesti, ali školska medicina iz raznih razloga to nije konstatovala.

Prisustvo virusa, bakterija, gljivica, glista i drugih parazita u našim telima, podupiru teški metali i ostale toksične materije koje unosimo vazduhom, vodom, hranom, sredstvima za higijenu i mnogim produktima modernog života.

Hulda Klark je pronašla specifične frekvencije na kojima osciluju mikroorganizmi. To su bioradijacije koji poseduje svaki živi organizam. Njena istraživanja se zasnivaju na ranijim radovima Rojala Rejmonda Rajfa, Georgija Lakovskog i Nikole Tesle.

Suština jeste u pozitivnim impulsima koji deluju preko bakarnih elektroda (anode i katode) pomoću kojih se privlače negativno naelektrisani mikroroganizmi, kao što su bakterije ili virusi. Tim naponom se „izvlače” izazivači bolesti kroz ćelijske otvore (tzv. jonske pore). Ćelijski otvori su negativno naelektrisani i pozitivni napon kroz njih izvlači bakterije i viruse koji su nastanjeni u parazitima i tako ih oboje ubija.

Dr. Klark je konstruisala elektronski uređaj Zapper koji pomoću slabih električnih impulsa (jačine 7-9 volti) proizvodi kvadratni talas frekvencije od oko 30 KHz i preko anode i katode razara ćelisku opnu virusa, bakterije i parazita i time ih uništava. U svojoj praksi zabeležila je više slučajeva izlečenja od kancera i aids.