Kasnih 1950-ih godina neki nezavisni istraživači, ne znajući nista o Rajfovom radu, izneli su dokaz da je rak infektivna virusna bolest i da se “kancer ne sastoji samo od tumornog tkiva”.

Opisali su to kao bolest prouzrokovanu nekim mikro-organizmom u krvi. Po njima ispada da svi nosimo taj virus, ali da on ne prouzrokuje tumor ukoliko u organizmu nema dovoljno toksina, a što se događa zbog učestale izloženosti hemikalijama, radijaciji, stresovima… ili slabom krvnom slikom i oslabljenim imunitetom.

Biofizičari tek sada dokazuju da postoji krucijalna prirodna interakcija izmedu žive materije i protona. Ovaj proces je merljiv na ćelijskom (bakterijskom) nivou. Druga istraživanja su pokazala da su svi živi sistemi izuzetno osetljivi na elektromagnetne talase eskstremno niske ili visoke frekvencije. Tako se može reći da svaka vrsta ćelije ima specifičnu frekvenciju u interakciji sa elektromagnetnim spektrom.

Dr. Irene Corey Diller sa Instituta za istraživanja raka u Filadelfiji 1950. godine je, takođe, ne znajući za rad Rajfa, izolovala gljivični agens iz maligne izrasline. Sazvala je simpozijum u Njujorku kako bi obelodanila svoje otkriće, ali je direktor Centra to sprečio. U laboratorijama instituta Sloan- Ketering je i 1985. nepobitno utvrđeno da se virus nalazio u svim kulturama krvi kanceroznih pacijenata. Svi ovi nalazi su morali da budu uništeni.

Već 1971. godine Ričard Nikson, marioneta bankarske oligarhije sa Vol Strita, gromoglasno je najavio novu američku borbu protiv opake bolesti – kancera. Do 1990. potošeno je na ovaj program oko 50 milijardi dolara. Jer, šta bi bilo, zaboga, sa farmaceutskom industrijom, sa apotekarima, sa lekarima mnogih glamuroznih i skupih medicinskih centara?

Danas tretman jednog pacijenta od raka u proseku košta oko 300.000 USD. To je veliki biznis. Koliko puta ste videli kako neko očajnicki pokušava da sakupi novac kako bi svoje dete odveo na ovo skupo lečenje? Koliko puta su lekari, shvativši da leka nema, vratili pacijenta natrag, a novac naravno zadržali. Ako samo pogledate koje institucije se bave prikupljanjem novca za lečenje u inostranstvu i ko su lideri za kliničko ispitivanje lekova u bolnicama, sve će vam biti jasno.