Najeminentniji lekari SAD priredili su 1931. godine banket za Rajfa pod nazivom: “Kraj svih bolesti”, a Rajf je dobio počasnu titulu doktora. Univerzitet Južne Kalifonije imenovao je 1934. Specijalni medicinski istraživački komitet da nadgleda tretman koji je sprovodio Rajf. Dovedeno je na tretman frekvencijama 16 pacijenata u završnom stadijumu karcinoma i nakon tri meseca Komitet zaključio da je 14 pacijenata bilo POTPUNO IZLEČENO.

Rajf je sarađivao sa tada vrhunskim naučnicima i lekarima koji su podržavali njegovo otkriće. Njegov način lečenja raka opisan je 1931. godine u Science Magazine. Međutim, kad je Rajf 1934. godine odbio da Morisu Fišbejndu proda prava na korišćenje svoje frekventne mašine, došlo je do promene pravca.

Prvi incident sa kojim se nakon toga Rajf suočio bila je krađa komponenti iz njegove laboratorije, fotografija, filmova i pisanih beleški. I dok se borio da povrati svoje izgubljene podatke, neko je teško oštetio njegov složeni mikroskop. Ogroman broj delova je ukraden. Pre toga podmetnut je požar koji je uništio laboratoriju Burnett u Nju Džersiju, sa kojom je Rajf blisko sarađivao.

Već 1939. skoro svi istaknuti doktori i naučnici u SAD poricali su da su ikada sreli Rajfa. Ovaj potpuni preokret bio je rezultat pritiska farmaceutskih kompanija. A bez njihovih finansija, bolnice su propadale.
Iste godine, Rokfelerovi agenti koji su kontrolisali farmaceutsku industriju pomogli su Filipu Hojlendu da povede sudski spor protiv “Beam Ray Corporation”, jedine kompanije koja je proizvodila Rajfove frekventne instrumente, čija je proizvodnja ubrzo potpuno i prestala.

Ipak najteži i konačni udar na “lek za sve bolesti” je bio kada je policija nezakonito zaplenila ostatke Rajfovih pedesetogodišnjih istraživanja. Rad i život, dr Rojala Rajfa je bio definitivno uništen, a on sam se predao. Umro je, ili je ubijen 1970. godine “slučajnom” smrtonosnom dozom valijuma i alkohola u bolnici “Grossmont”.