Pomoću modifikovanog Gajgerovog brojača, Dr Vilhelm Rajh je 30tih i 40tih godina prošlog veka detektovao i izmerio postojanje eterične energije koju je nazvao orgonska energija.

Ustanovio je da naizmenični slojevi organske poliesterske smole i neorganske čelične vune privlače i prikupljaju orgonsku energiju, ali ne samo onu pozitivnu koja ima blagotvorno dejstvo na živa bića (Rajh ju je nazvao POR), već i štetnu, negativnu energiju (takozvani smrtonosni orgon ili DOR).

Koristeći princip naizmeničnih organskih i neorganskih slojeva materijala, Rajh je konstruisao velike kutije koje je nazvao orgonskim akumulatorima. Zahvaljujući njima, uspeo je da izleči svoje pacijente od različitih vrsta bolesti, među kojima je i kancer. Princip lečenja je bio jednostavan – pacijent bi ušao u kutiju i izvesno vreme proveo u njoj, napajajući se orgonskom energijom.

Naučnici sa univerziteta Marburg u Nemačkoj, objavili su 1986. godine rezultate istraživanja orgonskih akumulatora. Oni su ustanovili da, za razliku od kontrolnog uzorka kutije napravljene isključivo od fiberglasa, tridesetominutni tretman u orgonskom akumulatoru daje konzistentne, pozitivne psihofiziološke efekte.

Pored toga, Rajf je napravio i automobil na orgonski pogon. Rajh je konstruisao i orgonski top ili “cloud busters” (razbijači oblaka), čija primena, pola veka kasnije, ponovo fascinira istraživače i ekologe širom sveta, koji panično traže spas od kemtrejlersa, preko HARP-a i nevidljivog radioaktivnog praha.

Rajhov rad, često kritikovan od strane njegovih kolega, nastavili su 60tih godina ruski naučnici koji su njegovim istraživanjima pristupili daleko otvorenijeg uma. Doktor Nikolaj Kozirjev (1908-1983) naučno je dokazao da ta nevidljiva energija zaista postoji svuda oko nas. Njegova fascinacija Rajhovim otkrićima dobila je i praktičnu primenu.

Dr Kozirjev je stvorio ruski odbrambeni sistem zasnovan na principu takozvanih torzionih polja (etarske, orgonske energije). Sve do raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, radovi dr Kozirjeva koji su potvrdili da su Rajhova istraživanja zasnovana na naučnim činjenicama baš kao i empirijska iskustva sa orgonitima, bili su strogo čuvana tajna.

Hiljade naučnika sa obe strane gvozdene zavese, podstaknuto iskustvima Rajha i Kozirjeva, nastavilo je njihov pionirski rad, uslovivši da jedan od glavnih pravaca zapadne nauke konačno i zvanično prizna koncept univerzalne, nevidljive energije koja se u medijima često naziva tamna materija, vakuum fluks ili energija nulte tačke – zavisno od toga ko o tome priča. Ali među poštovaocima orgonita nema sumnje da svi ti nazivi opisuju uvek jedno isto: energiju koju je Rajh nazvao orgon.

Dr Rajh je orgonsku energiju podelio na tri vrste:

1. OR – orgon – neutralna energija

2. POR – pozitivni orgon – energija blagotvorna po ljudsko zdravlje

3. DOR – smrtonosni orgon – negativna energija koja izazva zdravstvene probleme

Rajh je utvrdio da je DOR zapravo vrsta zatvorene, kapsulirane POR energije koja ne funkcioniše onako kako treba. Ta energija ne teče, ona stagnira ne samo u okruženju, već i u ljudskom organizmu. Stagnacija izaziva energetski disbalans koji može da izazove bolest. U prirodi, DOR je energija koju je stvorio čovek. Modernizacija i tehnološki razvoj stvaraju DOR. Emocionalni faktori, tragična iskustva i lično ponašanje pojedinaca takođe doprinose stagnaciji pozitivne orgonske energije (POR).