Ayurveda govori da se Rakta dhatu (krvno tkivo) formira od prečišćene i rafinisane Rasa dhatu (plazmatsko tkivo), a prerađena materija (Mala) koja nastaje od krvi je i žuč. Zdrava Rakta čini da se osećate energično i sa strašću za životom. Rakta dhatu ima poseban odnos sa jetrom i slezinom.

Rasa formira svoje nasledno tkivo Raktu. Rasa ima svojstvo vode a svoj kvalitet i crvenu boju dobija od Ranjaka Pitte (subdoša Pitta – hemoglobin) koja se nalazi u jetri i slezini, formirajući na taj način Raktu. U metabolizmu Rakte, proizvedena izlučevina (Mala) je u formi Pitte.

Savremena nauka opisuje krv kao tečnost života; ona nosi kiseonik i hranljive materije potrebne za osnovne životne procese. Krv je odgovorna za osećaj dodira. Rakta dhatu formira i ishranjuje naredno tkivo, Mamsa dhatu (mišićno tkivo).