Postoje četiri načina da se leči kancer:
1. Ubijanjem kanceroznih ćelija;
2. Ubijanjem mikroba unutar kancerozne ćelije;
3. Jačanjem imunog sistema tako da on ubije kanceroznu ćeliju (navede je na apoptozu);
4. Preobraćanjem mikroba unutar ćelije u mikrob “u hibernaciji” nazvan protit, somatid ili mikrozima.

To su osnovne jedinice života koje je definisao i otkrio Bešam.
Najveći problem kod većine alternativnih terapija je što se prilikom ubijanja ćelije kancera to obavlja postepeno kako bi se na kraju naveo imuni sistem da ćeliju navede na apoptozu. U tom periodu dok traje tretman u samom tumoru dolazi do zapaljenskog procesa i stvara se otok, pa se masa tumora prvih nedelja terapije poveća. Posebno kada dođe do navale električne energije u njega.

Ukoliko se radi o tumoru na mozgu ili u plućima ovo može biti veoma nezgodno, pa se zato za svaki tumor traži adekvatna terapija. Dakle, gotovo savršen način za ubijanje uzročnika kancera je ubijanje mikroba u ćeliji, tako da ćeliju može da ubije imuni sistem, kada se obnovi Krebsov ciklus.

I to je uspešno radio Rojal Rajf tako što je precizno izračunao frekvencije kojima je oscilirao mikrob u ćeliji kancera. Ali, svi njegovi radovi su uništeni. I tu tačnu frekvenciju za sada verovatno niko ne zna. Mada se mnogi trude da to rade sa približnim frekvencijama.

Kada su 1990. doktori Stiven Kali i Vilijam Liman istražujući AIDS objavili svoje otkriće da mala količina naizmenične struje (50 do 100 milionitog dela ampera) razara enzim mikroba, za ovo se zainteresovao doktor fizike Robert Bob Bek koji se trideset godina bavio elektromedicinom.

Eminentne klinike i naučno istraživački centri nisu bili zainteresovani da otkriće Kalija i Limana dalje usavrše. Možete pretpostaviti zašto. Ovo otkriće je zapravo značilo da se mikrob može sprečiti da se obmota ili “nakači” za ćeliju (npr. za bela krvna zrnca). Ovo bi farmaceutski biznis definitivno zavilo u crno.

Da ga ne bi zadesila sudbina Rojala Rajfa, doktor Bek je morao da bude oprezan, pa je najveći deo istraživanja vršio izvan SAD, a aparat za ubijanje mikroba koji je sklopio nikada nikom nije ponudio kao celinu, već se on i danas prodaje u delovima. Oni koji žele da se leče od raka ovom do sada najefikasnijom metodom, moraju sami da ga sklapaju kod kuće po instrukcijama i sa preciznim protokolom doktora Boba Beka.

I nemojte da se čudite zbog toga, vreme u kome živimo je gore nego vreme srednjevekovne inkvizicije. Zakoni su i kod nas kao i u zapadnim zemljama takvi da pravo da primenjuju medicinske tretmane (što ne znači i da leče) imaju samo oni kojima je to država odobrila. U protivnom ste prevarant i nadrilekar, bez obzira koliko znanja i uspeha u lečenju imate.

I to su čak i neki edukovani lekari u Srbiji već osetili na svojoj koži. Zbog prevare koja se naziva hemoterapija i zračenje, niko još nije otišao u zatvor, iako je mnogo ljudi ovako već otrovano i ubijeno.