Sposobnost kretanja elektrona kroz klastere vode u koloidnim sistemima naziva se zeta potencijal. On predstavlja osnovni zakon prirode i osnova je za formiranje živih formi u biljkama i životinjama. U koloidnoj hemiji važi pravilo da ukoliko je zeta potencijal mali, toksini ne mogu da se odlože radi eliminacije iz organizma, kao što ni nutrijenti ne mogu da se izdvoje iz hrane kako bi se transportovali do ćelija. Čitav sistem u tom slučaju ostaje začepljen.

Pažnju naučnika privukao je još jedan fenomen, a to je izuzetna dugovečnost i vitalnost članova plemena Hunze koji žive prilično izolovano u podnožju Himalaja. Zasluga za ovu dugovečnost, otkrivena posle brojnih istraživanja, pripada vodi koju oni koriste za piće i navodnjavanje useva.

To je voda koja se slivala sa istopljenih glečera i koja je imala veoma visok Zeta potencijal. Pored toga, u vodi su se nalazili izuzetno sitni klasteri koloidnih minerala u kojima se nalazila velika količina negativno jonizovanih vodonikovih atoma, a koji se ne nalaze u običnoj vodi. Tako ova voda traži veoma malo ATP energije (biološka energija koju proizvode naše ćelije u procesu metabolizma) da bi se iskoristila u organizmu.

Dakle, njihov organizam utrošio je daleko manju količinu energije prilikom metabolizma, nego što je iz njega dobijao. Tako je energetski bilans bio visoko pozitivan i to je Hunzama davalo vitalnost i dugovečnost. Ovi koloidni mineralni klasteri su tako bili rezervoari negativno jonizovanih atoma vodonika.

U Istopljenoj glečerskoj vodi uopšte nije bilo neorganskih minerala, jer ona nije izvirala iz zemlje i u tom smislu je bila potpuno čista. A naučnicima je već bilo poznato da se u molekularnoj strukturi ovakve vode mogu naći zarobljeni atomi vodonika. To je pominjao i proslavljeni dr Lajnus Poling još 1959. godine. Protoni vodonika, poznato je, mogu da putuju kroz kristale leda hiljadu puta brže od bilo kojih drugih jona.

Ovo je još jedan primer da vodonik ima glavnu ulogu u hidriranju ćelija. Prilikom metabolizma, kada vodonik u prisustvu kiseonika “sagoreva”, stvara se voda kao produkt. Vodonik je taj koji štiti ćelije od oksidativnih slobodnih radikala, koji se stvaraju prilikom metabolizma. Dakle, voda je ne samo majka života, već i njegova – matrica. I eto još jedne male “tajne” dugog i zdravog života – samo život po zakonima prirode, samo život u skladu sa prirodnom matricom.