PROGRAMI REPARACIJE

Živo biće koji je stvoreno od Prirode, pošto je programirano da se samo održava, jer samo to je život, logično je i da se samo popravlja u slučaju lakih ili težih oštećenja. Upravo za popravku tih oštećenja, po doktoru Hameru, ...

Read More

ENERGIJA JE ŽIVOT

Trave, odnosno žitarice, nisu hrana za ljude jer za njihovu razgrdanju mitohondrije moraju da utroše mnogo energije da bi izvukle glikozu. Travu jedu ptice i preživari. Pored toga treba imati u vidu da u rafinisanom brašnu, šećeru i pirinču – ...

Read More