Masovno opismenjavanje običnih ljudi doneo je tehnološki i industrijski razvoj do sada neviđen u ljudskoj istoriji, ali sa tehnološkim rešenjima i inovacijama koje su Nekome omogućavale da milijarde ljudi i njihove privrede oblikuju kontrolom nad novčanim tokovima i energetskim resursima. Obratite pažnju da reč “re-surs” znači “ponovno izvorište”.

Ako bi se energija koristila iz njene “nulte tačke radijacije”, gde je njeno izvorište u visokim slojevima atmosfere na granici sa svemirom i koji je nazvan eter, tehnološkim procesom (na čijem radu je počeo da radi Nikola Tesla) praktično bi svako mogao da je koristi neograničeno i besplatno. I to Nekome, nije odgovaralo. Zato je tehnološki razvoj, zajedno sa naukom (jer znanje je moć i sve znanje sveta pažljivo se prikuplja) morao da bude skrenut na drugu stranu ka eksploataciji energije iz re-sursa (ponovnog izvorišta).

Tako je otkriće nafte (re-sursa), do koje se veoma teško dolazilo skupim tehnološkim procesom, baš kao što je to i njena distribucija, postala idealni energent za široku primenu.

A zatim je Džon D. Rokfeler, raznim poslovnim smicalicama potpuno preuzeo monopol najpre u transportu nafte (u svojim specijalnim patentiranim kontejnerima), a zatim i u poslovima na njenom kopanju, preko svoje kompanije “Standard Oil” (danas Exxon Mobile).

Nekoliko tajkuna (kao i podobne kraljevske porodice iz Evrope i arapskog sveta iz nekadašnjeg Otomanskog kalifata) i danas kontrolišu praktično sav naftni biznis u svetu, pa i u Rusiji. Da bi se sakrilo da nafta nastaje duboko u Zemljinom plaštu, te da je praktično ima svuda (ako se mnogo dublje kopa) smišljena je priča o njenom fosilnom poreklu.

Otkriće radioaktivnih elemenata kao radijuma u rudi uranijuma, vodilo je razvoju nuklearne tehnologije, gde se kao drugi energetski re-surs koristila energija koja se dobijala razbijanjem atoma pri čemu se, navodno, oslobađala ogromna količina energije koja je u takvim atomima bila “zarobljena” milionima godina.

Zbog fantastičnog energetskog potencijala koji je mogao da se koristi kao najrazornije oružije ikada stvoreno, moderni magusi su bili fascinirani da imaju atomsku bombu kojom bi jednim udarom mogli da unište dobar deo jeresi. To je i isprobano prvi put 1945. u Japanu (u kome se začela apostolska hrišćanska vera).

Tako je rad na razvoju i usavršavanju atomskog oružija bio maskiran razvojem nuklearne tehnologije sa ciljem da se pomoću nje dobija električna energija za industriju. I to funkcioniše tako što se nuklearnom fisijom zagreva voda, pa se ona pod pritiskom izbacuje kao vodena para, koja onda svojom silom pokreće turbine i onda sila turbina pokreće generatore koji proizvode električnu struju, koja se onda transportuje dalekovodima desetinama i stotinama kilometara do potrošača sa velikim gubicima energije. I cena pravljenja čitave ove skalamerije košta više milijardi evra. Za zaglupljivanje neupućenih zato služi takozvani “nuklearni lobi”.