UKUSI (RASA)

Prema Ayurvedi hrana se sastoji od šest ukusa – slanog, slatkog, ljutog, kiselog, gorkog i trpkog. Svaki ukus ima svoja posebna svojstva i različito dejstvo na naše zdravlje. Reč “rasa”, koja na sanskritu označava ukus, ima puno značenja. Rasa je ...

Read More

OSOBINE DOSHA

Po Ayurvedi tri glavne telesne energije ili tečnosti (Doshe) sa svojim elementima (Bhutas) imaju sledeća svojstva (Gune): 1. VATA (Vazduh + Etar) – suvo, lagano, hladno, grubo, pokretno, jasno, raspršujuće 2. PITTA (Vatra + Voda) – uljano, toplo, oštro, pokretno, ...

Read More

NAMASTE

Namaste ili Namaskar, predstavlja tradicionalni, uobičajeni pozdrav u trenutku kada se ljudi sretnu ili kada se rastaju. Sama reč Namaste u sebi sadrži tri reči čije je značenje sledeće: Nama – klanjati se, as – ja i te – ti. ...

Read More

MANDALA

Mandala je zapravo krug i sve što je okruglo sa središnjom tačkom je Mandala. Središnja tačka u Mandali spolja šalje svetlost raznih boja i likova. Što je više ta struktura u ravnoteži, tj. kako je gore tako je i dole, ...

Read More