KAPHA SEDIŠTA

Kapha je bioenergija koju čini Ojas (životni sok) koji štiti organizam kontrolišući imuni sistem. 1. Avalambaka kapha Avalambaka je hranljiva kapha smeštena u grudnom košu. Iako je njen centar u srcu i

Read More

PITTA SEDIŠTA

Pitta Pitta je bioenergija koja reguliše metabolizam i transformaciju u organizmu aktivnošću Agni (životna vatra). 1. Pachaka pitta Pačaka upravlja Agni i kontroliše digestivni sistem i varenje hrane i pića. Smeštena je u

Read More

VATA SEDIŠTA

Vata je boenergija koja se bazira na kretanju Prane (Životni vetar) kroz organizam 1. Prana vata Prana predstavlja dah, životnu energiju koja se unosi i prenosi kroz organizam disanjem, cirkulacijom, hranom, pićem i čulnim iskustvima. Kreće se pd pupka do hrudi. Ona udisajem nosi

Read More

KAPHA KONSTITUCIJA

Prema Ayurvedi Kapha konstitucija nastaje kombinacijom elemenata vode i zemlje. Ljudi Kapha konstitucije su krupni i prilično razvijeni, velike telesne težine i sa izraženom sklonosti debljanju. Kostur im je snažan i prekriven slojem snažnih mišića. Koža im je svetla i ...

Read More

PITTA KONSTITUCIJA

Prema Ayurvedi Pitta konstitucija nastaje kombinacijom elemenata vatre i vode Ljudi Pitta konstitucije su srednje visine i umerene telesne težine sa razvijenim skeletom i ravnomernom mišićnom masom. Kod ovih osoba koža je bakrenasto-žućkastog tena ili rozikasta, meka, glatka i topla. ...

Read More

VATA KONSTITUCIJA

Prema Ayurvedi Vata konstitucija nastaje kombinacijom elemenata etera i vazduha. Ljudi Vata konstitucije su uglavnom vrlo visokog ili vrlo niskog rasta, nežnije telesne građe, tj. mršavije osobe sa manjom telesnom težinom i slabije razvijenom mišićnom masom ali izduženim i vretenastim ...

Read More

MENTALNI SKLOP ČOVEKA – GUNE

Prema Ayurvedi Prakruti kao prva pojava u kosmosu sadržana je kroz 3 osnovne karakteristike (Gune): 1. Sattva (Suština-čistoća) 2. Rajas (Kretanje-akcija) 3. Tamas (Statičnost-inercija) Na kosmičkom nivou Sattva se može posmatrati kao stvaralačka sila (Brahma), Rajas kao održavajuća sila (Vishnu), ...

Read More

KONSTITUCIJA ČOVEKA – DOŠE

U Ayurvedi 5 osnovnih elementa u ljudskom telu izražavaju se kao 3 osnovne bioenergije ili telesna soka (Dosha): 1. Vata doša (Vata) 2. Pita doša (Pitta) 3. Kafa doša (Kapha) Vata doša je suptilna energija koja upravlja biološkim kretanjem i ...

Read More

ČOVEK – MIKROKOSMOS

Kao i u svakoj materiji, 5 osnovnih elemenata je prisutno u svakom čoveku. Element ETER u ljudskom telu ispunjava veliki deo prostora od usne duplje i sistema za varenje, disajnih puteva, abdomen i grudni koš, limfne žlezde, tkivo i ćelije. ...

Read More