Ono što je i danas većini ljudi malo poznato, jer ne spada u domen oficijelne istorije (koja se uči u školama), već se stavlja u kontekst takozvane “teorije zavere” i koja se nastoji maksimalno kompromitovati kao čista budalaština, u stvari je lako dokučiva stvarnost, pod uslovom da ste u stanju da neke fantastične ideje prihvatite kao moguću realnost.

Ta fantazija se može svesti na prostu, ali perfidnu filozofiju jedne grupe ljudi na čelu crkve koja je još pre hiljadu godina počela da se uobličava u jednu družinu željnu neograničene moći i bogatstva. Da se velika moć i bogatsvo mogu steći pukim prevarama, shvatili su oni, baveći se godinama prodajom svojih mađioničarskih trikova, iluzija, čišćenjem od grehova (griže saveti), ali i matematičkog znanja i astrološkog predskazanja, a što su sve znanja koja su pokradena iz drevnog Egipta. Za mnoge Evropljane su ova znanja tada bila tada čista magija.

Vremenom su crkveni magusi shvatili da se zaglupljivanjem i prevarama ljudi mogu besomučno pljačkati. Evropsko lakoverno i neobrazovano stanovništvo sa svojim feudalcima bilo je idealan plen ovih magusa. Posebno im je za oko zapela gramziva vlastela koju će namamiti da krene u pljačku zlata koga su drevna Vizantija, Egipat, Vavilon i Persija bili prepuni.

Kako je životni vek crkve praktično neograničen, za razliku od običnih ljudi, pa i dinastija koje se kad tad ugase, vreme mereno stotinama godina je radilo za njih. Obični ljudi njihovo delovanje kroz vekovnu istoriju nisu ni opažali. Njihov cilj je vremenom postao potpuno pokoravanje sveta i stavljanje pod svoju kontrolu sveg svetskog bogatstva, zemlje i ljudi.

“Sveta tajna” (u stvari tehnika prevare) prenosila se u na nove mlađe naraštaje (posebno odgojene) i paklena “mašinerija” obmana i laži je fukcionisala prikriveno stotinama godina.
Krstaški pljačkaški ratovi (u ime Hrista), prodaja oproštajnica od grehova, zastrašivanje ljudi bolestima, a onda prodaja vakcina, zamena zlata sa novčanim priznanicama, zavere i spletke u vladarskim krugovima i krunisnje samo podobnih i pokornih kraljeva, deo su iz arsenala prevara koje su Nekome donele skoro apsolutnu moć na globalnom nivou. Globalizam u formi Novog Svetskog Poretka je završnica ove hiljadugodišnje “magije”.