KROFTOVI ORGONITI

Bračni par Don i Karol Kroft su 2000. godine otkrili da mešavina katalizovane organske smole i neorganskih metalnih opiljaka, izlivena u kalupe od papira ili plastike, takođe može da da stvori supstancu koja privlači eteričnu-orgonsku energiju (OR) slično Rajhovim akumulatorima. ...

Read More

DON KROFTOVI GENERATORI

Kao što je Vilhelm Rajh zaslužan za izum prvog orgonskog akumulatora i cloudbustera – CB, Don Kroft je nezavisni istraživač koji je zaslužan za prelazak sa orgonskog akumulatora na orgonski generator. Na temelju pronalska izumitelja Karla Vajca koji je otkrio ...

Read More

RAJHOVI ORGONSKI AKUMULATORI

Pomoću modifikovanog Gajgerovog brojača, Dr Vilhelm Rajh je 30tih i 40tih godina prošlog veka detektovao i izmerio postojanje eterične energije koju je nazvao orgonska energija. Ustanovio je da naizmenični slojevi organske poliesterske smole i neorganske čelične vune privlače i prikupljaju ...

Read More

RAJHOVI ENERGETSKI BIONI

Rajhova istraživanja vođena nezasitom znatiželjom i dubokom verom u moć svog uma postupno su ga vodila prema sve boljem razumevanju istinske prirode svemira, stigavši do otkrića nečega što je nazvao orgonska energija. Njegova istraživanja raka, kojeg je opisao kao rezultat ...

Read More

RAJHOV TELESNI OKLOP

Studiravši medicinu u Beču, Vilhelm Rajh je postao sledbenik nove revolucionarne psihoanalize Sigmunda Frojda. U to vrijeme, u ranim 1920-ih, Rajh je bio je jedan od eminentnih članova mlade psihoanalitičke družine i ubrzo je postao bliski Frojdov saradnik i član ...

Read More

ŠTA JE RAJHOV ORGON…

Orgon, Prana, Chi, Akaša, Baraka, Bioplazma, Biodinamični eter, Brahma, Fluoroplazmična energija, Dige, Manitu, Mana, Mungo, Bio-kosmička energija, Digin, Neutralna sila, Tahionska energija, Tondi, Vril, Skalarna energija, Telezma… ili životna energija, je nešto što je oduvijek bilo prisutno u ovom univerzumu, ...

Read More

RAJHOVA OTKRIĆA

Vilhelm Rajh definiše orgonsku energiju kao sveprisutnu silu koja je temelj života. Do orgonske energije je došao istraživanjem biona ili ‘energetskih balončiča’ u neživoj materiji (pesku). Samo otkriće biona je bio šok za tadašnju naučnu javnost, međutim Rajh ide korak ...

Read More

PRIČA O VILHELMU RAJHU

Vilhelm Rajh (1897-1957), otac Orgonske energije, kako on kaže sveprisutne sile koja je temelj života. Pola veka nakon njegove smrti u današnjem svetu bolesti, razaranja, ratova, bede i opšte rastuće entropije i haosa u kojem ljudi veći deo svog života ...

Read More

BARČENKINA RAZMENA MISLI NA DALJINU

Sanktpeterburški naučnik Aleksandar Vasiljevič Barčenka još prije Oktobarske revolucije je sprovodio eksperimente o prenosu misli na rastojanju, koristeći za to telepatski šlem, koji je izumeo. To je bila specijalna ogledalna konstrukcija od različitih metala. Kako su govorili očevidci, eksperimenti su ...

Read More

KONKAVNA OGLEDALA

Magovi su oduvek verovali da konkavna ogledala sabiraju u svom fokusu i astralni svet, koji otkriva kod čoveka sposobnost vidovitosti. Zato su i gledali u udubljene posude očekujući pojavu čudesnih slika prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sve se moglo otkriti pred ...

Read More