KAPHA KONSTITUCIJA

Prema Ayurvedi Kapha konstitucija nastaje kombinacijom elemenata vode i zemlje. Ljudi Kapha konstitucije su krupni i prilično razvijeni, velike telesne težine i sa izraženom sklonosti debljanju. Kostur im je snažan i prekriven slojem snažnih mišića. Koža im je svetla i ...

Read More

PITTA KONSTITUCIJA

Prema Ayurvedi Pitta konstitucija nastaje kombinacijom elemenata vatre i vode Ljudi Pitta konstitucije su srednje visine i umerene telesne težine sa razvijenim skeletom i ravnomernom mišićnom masom. Kod ovih osoba koža je bakrenasto-žućkastog tena ili rozikasta, meka, glatka i topla. ...

Read More

VATA KONSTITUCIJA

Prema Ayurvedi Vata konstitucija nastaje kombinacijom elemenata etera i vazduha. Ljudi Vata konstitucije su uglavnom vrlo visokog ili vrlo niskog rasta, nežnije telesne građe, tj. mršavije osobe sa manjom telesnom težinom i slabije razvijenom mišićnom masom ali izduženim i vretenastim ...

Read More

MENTALNI SKLOP ČOVEKA – GUNE

Prema Ayurvedi Prakruti kao prva pojava u kosmosu sadržana je kroz 3 osnovne karakteristike (Gune): 1. Sattva (Suština-čistoća) 2. Rajas (Kretanje-akcija) 3. Tamas (Statičnost-inercija) Na kosmičkom nivou Sattva se može posmatrati kao stvaralačka sila (Brahma), Rajas kao održavajuća sila (Vishnu), ...

Read More

KONSTITUCIJA ČOVEKA – DOŠE

U Ayurvedi 5 osnovnih elementa u ljudskom telu izražavaju se kao 3 osnovne bioenergije ili telesna soka (Dosha): 1. Vata doša (Vata) 2. Pita doša (Pitta) 3. Kafa doša (Kapha) Vata doša je suptilna energija koja upravlja biološkim kretanjem i ...

Read More

ČOVEK – MIKROKOSMOS

Kao i u svakoj materiji, 5 osnovnih elemenata je prisutno u svakom čoveku. Element ETER u ljudskom telu ispunjava veliki deo prostora od usne duplje i sistema za varenje, disajnih puteva, abdomen i grudni koš, limfne žlezde, tkivo i ćelije. ...

Read More

MAHABHUTAS

Indijski mudraci su uočili da se kosmička svest izražava u 5 osnovnih elemenata (Mahabhuta): 1. Eter ili Prostor (Akasha) 2. Vazduh (Vayu) 3. Vatra (Agni) 4. Voda (Jala) 5. Zemlja (Prithivi) U početku je svet postojao u neočitovanom stanju svesti ...

Read More

SAMKHYA

Indijski mudraci (Rishi) opazili su da se kosmicka energija (Brahman) očituje u svemu oko njih. Kapila je otkrio 24 principa ili elemenata Svemira.

Read More

AYURVEDA

Ayurveda je najstariji, sveobuhvatni sistem očuvanja zdravlja. Ayur je život, a veda – znanje. Ayurveda se razlikuje po tome što sve druge medicine – klasična medicina, pa čak i energetska medicina zapravo „popravljaju“ čoveka, a da on u tome nema ...

Read More