Kao što je Vilhelm Rajh zaslužan za izum prvog orgonskog akumulatora i cloudbustera – CB, Don Kroft je nezavisni istraživač koji je zaslužan za prelazak sa orgonskog akumulatora na orgonski generator. Na temelju pronalska izumitelja Karla Vajca koji je otkrio mogućnost da matrica metalne piljevine suspendovane u poliestersku smolu konvertira negativni orgon DOR u pozitivni orgon POR, počeo je da eksperimentiše sa novim tipom “cloudbustera”.

Karl Vajc je najvjerovatnije izumitelj orgonita, u najmanju ruku on je prvi koristio to ime. Njegov interes je prvenstveno bio usmeren prema radioničnim (radionics) uređajima za pojačavanje namere. Navodno su njegovi aparati vrlo snažni. Don Kroftova inovacija se sastojala u korištenju ove mešavine alata za iscelivanje okoline koja bi mogla uticati na puno veće područje.

Rajhov CB se u potpunosti oslanjao na tzv. efekt rezonatne šupljine gdje je statična energija privučena u mrežu dugih paralelnih cevi usmerenih prema nebu i uzemljenih u veliku vodenu površinu. Kako bi postigao revitalizaciju neba zagađenog DOR, operator je morao vešto rukovati uređajem kako bi kreirao pokret u statičnom polju mrtve/negativne energije. Zbog količine negativne energije koja je mogla biti privučena Rajhovim CB-om, rukovanje je bilo vrlo opasno i bio je potreban veliki oprez.

Don Kroftov orgonitni CB je sa druge strane bio mnogo manji i jeftiniji, a glavna inovacija je da su cevi načinjene od bakra ubačene u veliku orgonitnu bazu koja automatski konvertuje DOR u POR čim je CB sastavljen. Na temelju ovog revolucionarnog otkrića, Don Kroft i drugi članovi rastuće mreže inovatora su razvili celu lepezu drugih uređaja kao što je kompaktni konusni ili piramidalni orgonski konvertor nazvan “Holy Hand Grenade”, “TowerBuster” u obliku diska za neutralizaciju sveprisutnih mikroskopskih odašiljača, koji su glavni izvori DOR-a u našoj okolini i ostale alate koji su izvedeni od ovih osnovnih.

Dodatak kvarcnih kristala dopušta tako generirasanoj energiji da se širi u puno većem području. Važno je napomenuti razliku između orgonitnih uređaja po uzoru na Don Krofta i klasične Rajhove orgonske tehnologije. Razlika je u tome da je Kroftova tehnologija apsolutno sigurna i uvek ima pozitivne efekte. Orgonite danas koriste hiljade ljudi širom svijeta koji su prijavili pozitivne i trajne promjene u svojoj okolini.